Кириченко В.П. - Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
Название: Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
Автор: Кириченко Василь Прохорович
К.: Либідь,  2002.-  168 с.
ISBN 966-06-0274-Х
Язык: украинский
djvu  2,2 Мб

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних підходів до історичних явищ висвітлюється історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу. Загальні закономірності й особливості їхнього соціально-економічного та політичного розвитку аналізуються під оглядом ролі й місця цих країн у різні епохи всесвітньої історії, дедалі зростаючого значення у світовому розвитку. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Величезні зміни, що вже відбулися 0 відбуваються нині у сучасному світі, висунули низку актуальних практичних і теоретичних проблем з вивчення історії розвитку країн і народів, котрі тією чи іншою мірою опинилися в колоніальній залежності, котрі в ході тривалої і завзятої боротьби домоглися політичної самостійності й ведуть не менш завзяту боротьбу за її зміцнення і незалежність. Таким чином, розробка сучасних проблем молодих країн, визначення перспектив їхнього подальшого розвитку безпосередньо пов`язані з процесом історичного розвитку цих країн і народів у минулому.
Вивчення історії країн Азії; Африки та Латинської Америки має величезне політичне і наукове значення, яке зумовлюється місцем народів цих країн у всесвітньо-історичному процесі. Завдання полягає не тільки в тому, щоб, вивчаючи історичне минуле, виявити специфіку розвитку кожного окремого народу, ай у тому, і це найголовніше, щоб визначити роль і місце народів Азії, Африки та Латинської Америки в різні епохи всесвітньої історії, у тому числі й за нової доби.

Содержание

ВСТУП 3
Поняття нової історії 4 Предмет нової історії Азії, Африки та Латинської Америки 7
РОЗДІЛ І. Соціально-економічний і політичний розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки на початку нової доби 9
Країни Латинської Америки 9
Країни Азії 30
Політична історія країн Азії 35
Африка 64

РОЗДІЛ II. Колоніальна політика європейських держав у країнах Азії, Африки та Латинської Америки 83
Історичні форми колоніалізму 83
Основні методи й етапи колоніалізму 88
Наслідки колоніальної політики європейських держав 97

РОЗДІЛ III. Національно-визвольна боротьба народів Азії, Африки та Латинської Америки у XIX ст. 100
Визвольна боротьба іспанських і португальських колоній у Латинській Америці (1810—1826) 100
Великі повстання народів Азії середини XIX ст. 128
Опір африканських народів колоніальній експансії європейських держав 144

ВИСНОВКИ 161
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 163


Вы уверены, что ссылка не рабочая?