Великий терор в Україні.
Верига В. - Листопадовий рейд
Вечерський В. - Гетьманські столиці України
Винар Л. - Козацька Україна. Вибрані праці
Винниченко І.  - Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання
Вирский Д., Москаленко Р.- Присяга Миргородського полку 1718 року
Витоки козацтва [Ч. 1-2]
Вишнівський О. - Повстанський рух і Отаманія
Влада і суспільство в Україні. Історичний контекст