Блажейовський  Д. - Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про її сусідів
Близнець В. -  Повість врем'яних літ
Богдан Хмельницкий
Богдан Хмельницький
Бойко И., Голобуцкий В., Гуслистый К. - Воссоединение Украины с Россией
Бойко О.Д. - Історія України
Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв
Бондарчик В.К. - Полесье. Материальная культура
Боплан Г.Л. - Описание Украины