Лозинський Р. - Етнічний склад населення Львова
Название: Етнічний склад населення Львова
Автор: Лозинський Р.
Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.-  357 с.
PDF  18 Mb
Язык: Украинский

Досліджено динаміку етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сьогодення. Етнічний склад проаналізовано в контексті суспільного розвитку Галичини. Простежено вплив різних факторів на формування та динаміку етнічного складу, а також зміну їхньої важливості залежно від історичних періодів та функцій, які виконувало місто в місцевій системі розселення. Значну увагу приділено динаміці кількості головних етнічних груп, що мешкали у Львові, етнічній мікрогеографії міста, етнічним особливостям соціальної структури населення, проблемам адаптації міґрантів різного етносоціального походження до умов життя у місті, особливостям розвитку реґіональної системи розселення, зокрема, процесу урбанізації населення.
Для наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавить історія та географія Львова й Галичини.Вы уверены, что ссылка не рабочая?