Наулко В.І. - Культура та побут населення України

Название: Культура та побут населення України. Навчальний посібник

Автор: В.І. Наулко та ін.
К.: Либідь, 1993.-  288 с. (2-е изд.)
ISBN 5-325-00304-6
PDF  14.95 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
 
Перше видання цієї книжки (1991 р.) стало водночас і першим знайомством читача з оригінальним систематизованим посібником з українського народознавства. У другому, доповненому і переробленому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання.
Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та етнографією рідного краю.

Содержание

Передмова (В. І. Наулко) 5

Розділ 1ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНИ 7
1. Український етнос у часі й просторі (В. І. Наулко) 8
2. Формування української народності й нації (В. І. Наулко) 14
3. Хсторико-етнографічне районування та етнографічні групи українського народу (В. І. Наулко) 25
4. Етнічний склад населення України (В. І. Наулко) 32
5. Українське народознавство: зародження, розвиток, перспективи (В. Ф. Горленко, В. Наулко) 45

Розділ 2 ГОСПОДАРСТВО І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ 59
1. Основні галузі господарства і заняття населення (В. Ф. Горленко) 60
2. Допоміжні види господарської діяльності. Домашні промисли та ремесла (В. Ф. Горленко, В. Т. Скуратівський, Л. О. Ткаченко) 75
3. Транспорт і засоби пересування (В. Ф. Горленко) 95
4. Поселення та житло (Т. В. Косміна) 102
5. Народний одяг (Т.О. Ніколаєва, Г. С. Щербій) 116
6. їжа і харчування (Л. Ф. Артюх) 136

Розділ 3 ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 149
1. Громадський побут і звичаєвість (О. В. Курочкін) 150
2. Сім`я і родинна обрядовість (А. П. Пономарьов) 175
3. Усна народна творчість (С. В. Мишанич) 203
4. Народне образотворче мистецтво (М. Струнка) 219
5. Народні знання, світоглядні уявлення, вірування, мораль (В. Ф. Горленко, В. І. Наулко) 233
6. Культура традиційна і сучасна (В. І. Наулко) 245

Розділ 4 ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНШИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ І СУЧАСНІ ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ (В. Наулко) 265

Список рекомендованої літератури 278
Короткий термінологічний словник 281Вы уверены, что ссылка не рабочая?