Трипільська цивілізація у спадщині України (ред. Черняков)
Название: Трипільська цивілізація у спадщині України. Матеріали наук.-практ. конфер.
Гл. ред.: Черняков 
К.: Вид. центр. "Просвіта", 2004. — 328 с.
ISBN 966-7551-87-3
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текст
DjVu  5 MB 

У науковому збірнику представлені матеріали, підготовлені політичними діячами, археологами, музейними працівниками, викладачами вузів, науковцями різних галузей знань, пов`язаних з питаннями дослідження пам`яток трипільської культури. Подано різні аспекти інтерпретації вивчення трипільських пам`яток, що велись понад 100 років. Визначена їх величезна роль в історико-культурній спадщині України як духовного та культурного фундаменту розбудови сучасної незалежної держави у Європі.
Книга розрахована на археологів, істориків, культурологів, краєзнавців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів історії, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією України та джерелами історико-культурної спадщини українського народу, їх місцем та роллю у світовій скарбниці минулого.
Чому Трипілля в спадщині України? Бо існує багато підстав для усвідомлення культури Трипілля як надзвичайно важливого засадничого цивілізаційного вогнища, чи явища в становленні українського народу. Для нас, українців, підтвердження такого статусу Трипілля є нагальною вимогою часу, об`єднуючим фактором, символом історичної гордості за свій народ. Такі наші прагнення не є винятковими. Вони властиві коленому народові.
Важливість такого статусу Трипілля зобов`язує нас до пошуку нових доказів, нових відкриттів саме в такому напрямку. І це не є політизацією науки, бо наука перед тим, як дати відповідь на якесь питання, спочатку має його сформулювати. Таке питання сформульоване давно, але тривалий час багато хто уникав, зрізних причин, відповіді на нього. Сьогодні це питання постало, бо на те є веління часу і потреба суспільства.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА З
МОВЧАН Павло ВІДКРИЙМО ТАЄМНИЦЮ РОДУ 8

ТРИПІЛЬСЬКА СПАДЩИНА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

ЗАЄЦЬ Іван Олександрович
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОХОРОНИ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 12
ЧЕРНЯК Володимир ТРИПІЛЛЯ - ВІКНО У ПОЧАТОК ІСТОРІЇ 28
ЧЕРНЯКОВ Іван КОНЦЕПЦІЇ АВТОХТОННОГО, МІГРАЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ ЗВ`ЯЗОК З ТЕОРІЄЮ ПОСТІЙНОСТІ ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 41
ЯКУБЕНКО Олена ТРИПІЛЬСЬКА КОЛЕКЦІЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗБЕРІГАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 56
ПОЛІЩУК Людмила ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ПАМ`ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ОДЕСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ МУЗЕЇ 71
ЧАБАНЮК Владислав ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА "ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА" 77
ГОРОДИСЬКИЙ Микола КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ В С. ТРИПІЛЛЯ: ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 81
ТРАЧУК Олексій ПОДОРОЖІ ДО ПРАДАВНІХ ХЛІБОРОБСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ТРАДИЦІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 84
РЯБОВА Валентина СТАН ВИВЧЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - ЗАНЕПАД УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЇ 92
БОЙКО Іван, РОЗЕНКО Павло ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ТРИПІЛЛЯ" 97

ТРИПІЛЛЯ У ВИМІРІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СТАРОГО СВІТУ

ВІДЕЙКО Михайло Юрійович НОВА ХРОНОЛОГІЯ КУКУТЕНІ-ТРИПІЛЛЯ 106
ПАВЛЕНКО Юрій ЕТНОМОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НОСІЇВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 118
ПЕТРЕНКО Владислав ЕПОНІМНЕ УСАТОВЕ ТА ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИУСАТІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 137
МИЦИК Вадим СВЯЩЕННЕ КОЛО 145
САННІКОВА Любов ЗАСАДИ РАННЬОПРАСЛОВ`ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ СПРИЙНЯТТЯ ВСЕСВІТУ ЛЮДСЬКОЮ СВІДОМІСТЮ: РЕАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ ПЕРВИННОГО АЛГОРИТМУ. ЕНІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152

КУЛЬТУРНО-ГОСПОДАРЧІ ДОСЯГНЕННЯ ТРИПІЛЬЦІВ

КРУЦ Володимир ПОСЕЛЕННЯ-ГІГАНТИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МЕЖИРІЧЧІ ПІВДЕННОГО БУГУ Й ДНІПРА. 176
КЛОЧКО Віктор ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА СПРАВА ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 182
ПАШКЕВИЧ Галина ПАЛЕОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 194
ЖУРАВЛЬОВ Олег МИСЛИВСТВО ТРИПІЛЬСЬКИХ ПЛЕМЕН УКРАЇНИ 201
РИЖОВ Сергій СТОЛОВА КЕРАМІКА ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 211
ОЛЬГОВСЬКИЙ Сергій ТРИПІЛЬСЬКИЙ МЕТАЛ В СИСТЕМІ БАЛКАНО-КАРПАТСЬКОЇ ТА МАЛОАЗІЙСЬКОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОВІНЦІЇ 219
ЛОЗКО Галина РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ ТРИПІЛЬЦІВ: НА МАТЕРІАЛІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 223

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ`ЯТОК

ЧЕРНЯКОВ Іван, ЛЕЖУХ Іван, ДАЦЕНКО Леонід СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 232
ДУДКІН Валерій ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ МЕТОДАМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 255
БОБРОВСЬКИЙ Тимур НОВА ПАМ`ЯТКА ТРИПІЛЬСЬКОГО ЧАСУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА. 261
В ІД ЕЙ КО Михайло Михайлович КОМП`ЮТЕРНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ ТАЖИТЕЛ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 267
ОВЧИННИКОВ Едуард ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА НА КАНІВЩИНІ 272
ЗАЄЦЬ Іван Іванович ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОДІЛЛІ 281
БУЗЯН Галина ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ КРУТУХА-ЖОЛОБ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ДНІПРА 288
МОВША Тамара КОРВІН-ПІОТРОВСЬКИЙ Олексій БУЗЯН Галина РОЗВІДКИ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ`ЯТОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ КИЇВЩИНИ (СЛІДАМИ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ) 299
ТКАЧУК Тарас ПЕЧЕРА ВЕРТЕБА ТА її ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПРУТО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 307

РЕКОМЕНДАЦІЇ 315
АВТОРИ 318
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 322
ЗМІСТ 323Вы уверены, что ссылка не рабочая?