Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст. / Вавричин, Дашкевич, Кришталович
Название: Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст.
Автор: Вавричин Марія Григорівна, Даткевич Ярослав Романович, Кришталович Уляна Романівна
К.: ДНВП «Картографія», 2004. - 208 с; іл.
Серія Пам`ятки картографії України (Продовження серії, започаткованої В. Кордтом у 1899 р)
ISBN 966-631-526-2
Язык: Украинский, английский
DjVu   189.52 MB
Качество: сканированные страницы

Альбом «Україна на стародавніх картах» включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В альбомі подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель, що були видані од кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними описами українською та англійською мовами.
Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує започатковану в Україні традицію перевидання факсимільних картографічних творів, що мають історичне та наукове значення.

Кожний етап людської цивілізації полишав прийдешнім поколінням велике різноманіття картографічних творів, що в скорім часі ставали пам`ятками історії науки і техніки, безцінним джерелом інформації, а деякі - ще й правдивими витворами мистецтва.
Карти й атласи минулого незрідка слугували першовитоками географічних та історичних знань, утримували дані, що їх важко, а то й неможливо було віднайти в інших джерельних свідченнях.
Саме тому публікація картографічних пам`яток у світовій практиці оддавна стала одним із превалюючих напрямів наукових досліджень. Поза тим, що з плином часу карти дедалі активніше виступали предметом наукових зацікавлень, до них почали виявляти інтерес колекціонери. Бажання багатьох дослідників, так само як і прагнення колекціонерів, мати копії стародавніх карт і атласів немало прислужилися популярності цих творів.
Факсимільні видання здебільшого присвячуються окремим картографічним творам. Доволі поширеними є наукові публікації, де групування факсиміле карт підлягає певному принципу - чи територіальному, чи хронологічному, чи то за місцем зберігання тощо.
Зображення території України на старовинних картах зафіксоване в дуже віддаленому од нас часі, тож і звернення до цієї теми з метою наукового вивчення так само давнє. Вагоме місце серед досліджень, присвячених темі відображення українських територій на стародавніх картах, займають факсимільні видання. Одним із таких відомих нам факсимільних видань, здійснених у 1893 p., є план Києва, що його у 1695 р. уклав полковник Г. Ушаков, додавши до нього науковий коментар. А в 1919 р. теж у Києві граф Михайло Тишкевич видав невелику добірку старовинних карт території України у вигляді атласу. І понині взірцевим серед факсимільних видань стародавніх карт вважається фундаментальний чотиритомний атлас Веніаміна Кордта (1899, 1906, 1910, 1931 pp.)- Першим випуском серії «Пам`ятки картографії України» OMonumenta Cartographica Ucrainae») і своєрідним продовженням серії, започаткованої В. Кордтом іще у 1899 p., стало факсимільне видання у 2000 р. «Спеціальної карти України Пйома Левассера де Боплана 1650 року» (8 аркушів у папці), доповнене ґрунтовним коментарем і покажчиком назв об`єктів, відображених на карті.
Пропоноване видання «Україна на стародавніх картах» включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах знаних львівських бібліотек - Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
До видання «Україна на стародавніх картах» увійшло 83 факсиміле стародавніх карт із зображенням українських земель од кінця XV до середини XVII ст., авторами яких є знані картографи минулого: Клавдій Птолемей, Герард Меркатор, Себастьян Мюнстер, Йодок Гондій, Віллєм Блау, Джованні Антоніо Маджіні, Абрагам Ортелій, Вацлав Ґродецький, Ґерард де Йоде, Бернард Сильван, Джакомо Ґастальді, Томаш Маковський, Ісаак Масса, Йоганн Гонтер, Сиґізмунд Герберштайн та ін. Територія України із різною ступінню детальності та достовірності відображена на картах світу, на Четвертій та Восьмій картах Європи, на Другій карті Азії, на численних картах окремих країн з прилеглими до них краями (Польщі, Литви, Росії, Угорщини, Румунії, Туреччини тощо). Ці карти були включені до різноманітних видань «Географії», «Космографії», географічних трактатів, підручників з географії, до географічних атласів (великих і кишенькового формату).
Вихід у світ пропонованого альбому репродукцій стародавніх карт є продовженням започаткованих в Україні традицій факсимільних перевидань картографічних творів, що мають історичне та наукове значення. Видання «Україна на стародавніх картах» є другим випуском відродженої серії «Пам`ятки картографії України».Вы уверены, что ссылка не рабочая?