Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник (упор. О.І. Гуржій)
Название: Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник
Составитель: О.І. Гуржій
К.: Видавництво гуманітарної літератури , 2004.- 520 с.
ISBN 966-96500-2-Х
PDF 20 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы, текстовый слой

Перше енциклопедичне видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань, а також розвитку воєнного мистецтва в Україні. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією.

Це одне з перших в Україні енциклопедичних видань, яке присвячене воєнній історії нашого народу — про війни і збройні конфлікти, до яких так чи інакше долучалися українці. В довіднику вміщено стислу інформацію про розвиток воєнного мистецтва, військову техніку та її застосування під час бойових дій, еволюцію стратегії й тактики полководців, основні законодавчі акти, що в різні періоди існування людства регулювали питання війни і миру, тощо. Особливу увагу приділено персоналіям — військовим і державним діячам, а також змінам в озброєнні армій, миротворчим організаціям і заходам, спеціальним термінологічним поняттям, визначенням і назвам. Хронологічно охоплені як найдавніші події та явища, що мали місце на українських теренах, так і ті, які відбувалися за середньовіччя, нової та новітньої доби. Значну частину займають сюжети про національно-визвольні рухи, різні форми активної соціальної боротьби, громадянське збройне протистояння.
Всі дати від найдавніших часів до 1918 р. подано переважно за т. зв. старим стилем (тобто так, як вони означені в першоджерелах). Найбільш важливі з них (наприклад, найвідоміші битви) додатково визначені й за новим стилем.
Запропонована читачеві праця — це лише перша спроба на шляху здійснення більш фундаментального історичного енциклопедичного видання з воєнного минулого українців.


Вы уверены, что ссылка не рабочая?