Хома І. - Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр.
Название: Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919рр.
Автор: І.Хома
К.: Наш час, 2011. — 104 с.
Серия Плац д Арм
ISBN 978-966-1530-68-2
PDF 25 Mb
Язык: Украинский

Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реоргані заційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відбувалися за участі стрілецтва і були з ним пов`язані. Розглянуто участь стрільців у боротьбі проти збройної агресії більшовицької Росії, а також протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А. Денікіна. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ
4 До читача
5 3 полону до боротьби
5 Австрійські військовополонені
10 Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців
15 1-й курінь Січових Стрільців
23 1-й полк Січових Стрільців
31 Від порозуміння до конфронтації 31 У Запорізькому корпусі 38 Окремий загін Січових Стрільців 41 Протигетьманське повстання
59 Останні зусилля
59 1-ша дивізія Січових Стрільців 67 Корпус Січових Стрільців 77 Група Січових Стрільців
95 Післямова
97 Використані джерела та література


Вы уверены, что ссылка не рабочая?