Чернігівські старожитності

Название: Чернігівські старожитності
Редакторы: Соболь Ю.О., Доценко А.В., Руденок В.Я., Черняков С.В., ГаркушаА.Б.
Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2008
PDF 6,5 Mb
Язык: украинский
Страниц: 248
 
Первый выпуск научногосборника «Черниговские древности» продолжает публикацию научных исследований,посвященных истории, археологии, архитектуре и искусству древнего,средневекового и современного Чернигова, его экономическим и культурным связямс Византией, Россией и Беларусью.
Основу данного сборникасоставляют материалы VII научной конференции «Древности Чернигово-Северскойземли в общеевропейском культурном наследии», которую проводил Национальныйархитектурно-исторический заповедник «Чернігів стародавній» 18-19 октября 2007года.
Издание будет интересноисторикам, археологам, музейным работникам, искусствоведам, а также всем, ктоинтересуется материальной и духовной историей Черниговщины.
 
Зміст
Доценко А.В. Вступнеслово
Соболь Ю.О.Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» 40років
Вечерський В.В.Заповідник та заповідні території Чернігова: статус та перспективи
Гуцуляк Р.Б.Дослідження будівельних матеріалів Борисоглібського собору в м.Чернігові
Заїка В.В.Чернігово-Сіверщина і духовні джерела української нації
Ясновська Л.В.А.А.Карнабід — дослідник давньоруських старожитностей Чернігова
Кабанець Є.П. Забутийпам`ятник паломницької літератури
Жукова О.В. Маловідомісадибні комплекси Чернігівської області: питання збереження та використання
Адруг А.К. Цивільнаархітектура Чернігова II пол.XVII — початку XVIII ст.
Травкіна О.І.Народженів Чернігівському колегіумі (Чернігівський культурно-освітній осередок поч.XVIIIст.)
Степанова О.Л.Цегельний завод Чернігівської міської думи. "Буремні" сторінки
Крупа Т.М. Исследованияткацкого комплекса древнерусского времени из раскопок в Чернигове в 2006 г.
Сергєєва М.С.Давньоруські кістяні вістря стріл середньої Наддніпрянщини
Черненко О.Є.Археологічні дослідження споруди Чернігівського магістрату
Величко В.М. СоборСвятого Спаса в Чернігові
Новик Т.Г.,Ситий Ю.М.Дослідження проїзду в оборонному валу Чернігівського Третяка
Руденок В.Я., ДубинецО.В. Kоллекция металлических предметов древнерусского времени
ЧерниговскогоИльинского (Богородичного) монастыря
Шекун О.В., СташевськаК.О. Грунтовий некрополь XI — середини XIII ст. у Чернігові (Єлецька група)
Васюта О.О. Літописнемісто Хоробор (до питання локалізації)
Бондар О.М. Про одинтип укріплених поселень навколо Чернігова в IX-XI ст. (до постановки питання)
Левченко О.В. Прокомплектацію фонду іконопису, його реставрацію і вивчення
Доценко А.В.Новозбудовані храми Чернігова (Церква Архістратига Михаїла)
Сергєєв С.М.Особливості українського православ`я на прикладі місіонерської діяльності устарообрядських поселеннях у XVIII-XIX cт.
Демиденко В.В.Благоверные князья и святые Чернигово - Северской земли
Парацій В.М. Пам`яткиісторико-фортифікаційного мистецтва України: критерії археологічної фіксації таопису (на основі окремих методичних програм др. пол. XIX - перш. пол. XX ст.)факти, концепції, нормативне обгрунтування
Нижник Л.М. Ікониіконостасу собору Різдва Богородиці м. Козельця
Кондратюк А.Ю.Актуальні аспекти дослідження росписів київської церкви Спаса на Берестові
Радченко О.М.Збереження культурної спадщини в інтерактивних розробках НаціональногоКиєво-Печерського історико-культурного заповідника
Никітенко М.М. Побудовасакрального простору Успенського собору Києво-Печерської Лаври у світліновітніх концепцій історичної науки
Корнієнко В.В.Дослідження графіті на фресці "Святий Анфім" в хрещальні СофіїКиївської
Крайня О.О. Історіяпояви у Печерському дівочому монастирі чудотворного руднинського образуБогоматері як ключ до питання первісної назви обителі
Тупик С.В. Проблемимузеєфікації давньоруської культурної спадщини м.Путивля
Домашенко А.А. Садибагенерального судді Василя Кочубея в писемних джерелах
Ярмак Н.О. Кахлі ізфондової колекції Батуринського державного історико-культурного заповідника"Гетьманська столиця"
Бєлашов В.І.Архітектурний розвиток гетьманської столиці — міста Глухова та її ближньогомонастирського довкілля у 1708-1782 рр.
Гурець М.П. Соборнийхрам гетьманської столиці
Коваленко Ю.О.Археологічні дослідження літописного м.Глухова — центру удільного князівстваЧернігово-Сіверської землі
Коваль П.Ф., АндрєєваГ.П. "Житие и хождение Данила, Русские земли игумена", як факторатрактивності Чернігівської області
Тараненко С.П., ІвакінВ.Г. Амулет "молот Тора" з розкопок Подолу Києва
Трифонова Н.Я. Изданияновгород-северской и черниговской типографий в собрании Национальногохудожественного музея Республики Беларусь
Беляєва С.С. Резнойдекор наличников окон на территории Восточного Полесья
Воротникова О.О.,Молчан С.Ю. Древнебелорусское искусство: опыт академической экспозицииархеологического предмета
Silje-Jeanette HolstadStromslund, Erik Linus Girdland Flink Києво-Подільський давньоруський некропольза даними палеопатологічних аналізів
Івакін В.Г. Дерев`янакультова споруда та могильник давньоруського часу
Демченко Т., ЯсновськаЛ.В. Матеріали А.А. Карнабеда як об`єкт історико-краєзнавчого дослідження таджерело розвитку туризму в регіоні
Андрій Карнабіда(Карнабєд) Чернігівський магістрат ХVІІ-ХVІІІ ст. де і яким він був?