link2055 link2056 link2057 link2058 link2059 link2060 link2061 link2062 link2063 link2064 link2065 link2066 link2067 link2068 link2069 link2070 link2071 link2072 link2073 link2074 link2075 link2076 link2077 link2078 link2079 link2080 link2081 link2082 link2083 link2084 link2085 link2086 link2087 link2088 link2089 link2090 link2091 link2092 link2093 link2094 link2095 link2096 link2097 link2098 link2099 link2100 link2101 link2102 link2103 link2104 link2105 link2106 link2107 link2108 link2109 link2110 link2111 link2112 link2113 link2114 link2115 link2116 link2117 link2118 link2119 link2120 link2121 link2122 link2123 link2124 link2125 link2126 link2127 link2128 link2129 link2130 link2131 link2132 link2133 link2134 link2135 link2136 link2137 link2138 link2139 link2140 link2141 link2142 link2143 link2144 link2145 link2146 link2147 link2148 link2149 link2150 link2151 link2152 link2153 link2154 link2155 link2156 link2157 link2158 link2159 link2160 link2161 link2162 link2163 link2164 link2165 link2166 link2167 link2168 link2169 link2170 link2171 link2172 link2173 link2174 link2175 link2176 link2177 link2178 link2179 link2180 link2181 link2182 link2183 link2184 link2185 link2186 link2187 link2188 link2189 link2190 link2191

Чернігівські старожитності

Название: Чернігівські старожитності
Редакторы: Соболь Ю.О., Доценко А.В., Руденок В.Я., Черняков С.В., ГаркушаА.Б.
Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2008
PDF 6,5 Mb
Язык: украинский
Страниц: 248
 
Первый выпуск научногосборника «Черниговские древности» продолжает публикацию научных исследований,посвященных истории, археологии, архитектуре и искусству древнего,средневекового и современного Чернигова, его экономическим и культурным связямс Византией, Россией и Беларусью.
Основу данного сборникасоставляют материалы VII научной конференции «Древности Чернигово-Северскойземли в общеевропейском культурном наследии», которую проводил Национальныйархитектурно-исторический заповедник «Чернігів стародавній» 18-19 октября 2007года.
Издание будет интересноисторикам, археологам, музейным работникам, искусствоведам, а также всем, ктоинтересуется материальной и духовной историей Черниговщины.
 
Зміст
Доценко А.В. Вступнеслово
Соболь Ю.О.Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» 40років
Вечерський В.В.Заповідник та заповідні території Чернігова: статус та перспективи
Гуцуляк Р.Б.Дослідження будівельних матеріалів Борисоглібського собору в м.Чернігові
Заїка В.В.Чернігово-Сіверщина і духовні джерела української нації
Ясновська Л.В.А.А.Карнабід — дослідник давньоруських старожитностей Чернігова
Кабанець Є.П. Забутийпам`ятник паломницької літератури
Жукова О.В. Маловідомісадибні комплекси Чернігівської області: питання збереження та використання
Адруг А.К. Цивільнаархітектура Чернігова II пол.XVII — початку XVIII ст.
Травкіна О.І.Народженів Чернігівському колегіумі (Чернігівський культурно-освітній осередок поч.XVIIIст.)
Степанова О.Л.Цегельний завод Чернігівської міської думи. "Буремні" сторінки
Крупа Т.М. Исследованияткацкого комплекса древнерусского времени из раскопок в Чернигове в 2006 г.
Сергєєва М.С.Давньоруські кістяні вістря стріл середньої Наддніпрянщини
Черненко О.Є.Археологічні дослідження споруди Чернігівського магістрату
Величко В.М. СоборСвятого Спаса в Чернігові
Новик Т.Г.,Ситий Ю.М.Дослідження проїзду в оборонному валу Чернігівського Третяка
Руденок В.Я., ДубинецО.В. Kоллекция металлических предметов древнерусского времени
ЧерниговскогоИльинского (Богородичного) монастыря
Шекун О.В., СташевськаК.О. Грунтовий некрополь XI — середини XIII ст. у Чернігові (Єлецька група)
Васюта О.О. Літописнемісто Хоробор (до питання локалізації)
Бондар О.М. Про одинтип укріплених поселень навколо Чернігова в IX-XI ст. (до постановки питання)
Левченко О.В. Прокомплектацію фонду іконопису, його реставрацію і вивчення
Доценко А.В.Новозбудовані храми Чернігова (Церква Архістратига Михаїла)
Сергєєв С.М.Особливості українського православ`я на прикладі місіонерської діяльності устарообрядських поселеннях у XVIII-XIX cт.
Демиденко В.В.Благоверные князья и святые Чернигово - Северской земли
Парацій В.М. Пам`яткиісторико-фортифікаційного мистецтва України: критерії археологічної фіксації таопису (на основі окремих методичних програм др. пол. XIX - перш. пол. XX ст.)факти, концепції, нормативне обгрунтування
Нижник Л.М. Ікониіконостасу собору Різдва Богородиці м. Козельця
Кондратюк А.Ю.Актуальні аспекти дослідження росписів київської церкви Спаса на Берестові
Радченко О.М.Збереження культурної спадщини в інтерактивних розробках НаціональногоКиєво-Печерського історико-культурного заповідника
Никітенко М.М. Побудовасакрального простору Успенського собору Києво-Печерської Лаври у світліновітніх концепцій історичної науки
Корнієнко В.В.Дослідження графіті на фресці "Святий Анфім" в хрещальні СофіїКиївської
Крайня О.О. Історіяпояви у Печерському дівочому монастирі чудотворного руднинського образуБогоматері як ключ до питання первісної назви обителі
Тупик С.В. Проблемимузеєфікації давньоруської культурної спадщини м.Путивля
Домашенко А.А. Садибагенерального судді Василя Кочубея в писемних джерелах
Ярмак Н.О. Кахлі ізфондової колекції Батуринського державного історико-культурного заповідника"Гетьманська столиця"
Бєлашов В.І.Архітектурний розвиток гетьманської столиці — міста Глухова та її ближньогомонастирського довкілля у 1708-1782 рр.
Гурець М.П. Соборнийхрам гетьманської столиці
Коваленко Ю.О.Археологічні дослідження літописного м.Глухова — центру удільного князівстваЧернігово-Сіверської землі
Коваль П.Ф., АндрєєваГ.П. "Житие и хождение Данила, Русские земли игумена", як факторатрактивності Чернігівської області
Тараненко С.П., ІвакінВ.Г. Амулет "молот Тора" з розкопок Подолу Києва
Трифонова Н.Я. Изданияновгород-северской и черниговской типографий в собрании Национальногохудожественного музея Республики Беларусь
Беляєва С.С. Резнойдекор наличников окон на территории Восточного Полесья
Воротникова О.О.,Молчан С.Ю. Древнебелорусское искусство: опыт академической экспозицииархеологического предмета
Silje-Jeanette HolstadStromslund, Erik Linus Girdland Flink Києво-Подільський давньоруський некропольза даними палеопатологічних аналізів
Івакін В.Г. Дерев`янакультова споруда та могильник давньоруського часу
Демченко Т., ЯсновськаЛ.В. Матеріали А.А. Карнабеда як об`єкт історико-краєзнавчого дослідження таджерело розвитку туризму в регіоні
Андрій Карнабіда(Карнабєд) Чернігівський магістрат ХVІІ-ХVІІІ ст. де і яким він був?