Гречко Д.С. - Населення скiфського часу на Сiверському Дiнцi
Автор: Гречко Д.С.
Название: Населення скiфського часу на Сiверському Дiнцi
К.: ИА НАН Украины,  2010.- 286 с., 118 рис.
ISBN 978-966-02-5491-6
PDF  5,20 МБ
Язык: Украинский

Робота присвячена характеристиці археологічних пам’яток сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби. Здійснено історіографічний огляд основних проблем вивчення регіону, виділено п’ять періодів еволюції матеріальної культури та три основні періоди в етнокультурній історії місцевого племені. Отримана повна і системна характеристика сіверськодонецького населення скіфської доби.
Для істориків, археологів, працівників музеїв, викладачів вищих навчальних закладів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться стародавньою історією Причорномор’я.