Паркер Дж. - Атлас
Автор : Паркер Дж.
Название : Атлас "Історія світу"
Киев: "Картографія",  2008.- 192 с.
ISBN: 978-966-475-080-3
PDF  73,2 MB
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

Впродовж тридцяти років (з часу першого видання у 1978 p.) Histoiy of the World видавництва „Таймс" [Complete History of the World та Compact History of the World - повний та скорочений варіанти) був опублікований 14 мовами. Україномовне видання - це переклад Compact History of the World, скороченого варіанту Атласу. Матеріали перекладу упорядковані доктором історичних наук, професором, академіком міжнародної слов’янської академії наук С. В. Віднянським. Текст розділів, присвячених Україні, доповнений, а інформацію у ньому подано з позицій сучасного бачення подій, що відбувалися на її теренах впродовж вікової історії. Однак, в цілому Атлас відповідає англомовному виданню Compact History of the World.

У Атласі стисло викладено історію людства, починаючи від його зародження, і закінчуючи складним, розмаїтим світом, у якому ми живемо сьогодні. Атлас складається із чотирьох частин і 80 розділів. Періодові після 1914 р. присвячено 24 розділи, 17 із них-подіям у світі після 1945 р. Передусім, видання намагається не зосереджувати всю уваг) лише на Європі, а пропонує ширше глянути на світову історію, віддаючи належне досягненням народів у різних куточках Земної кулі, в усі часи, без упереджень та переваг. Видання залишається відданим концепції та позиціям покійного Джеффрі Барраклафа. який працював над History of the World і був її головним редактором. „Коли ми говоримо, що це атлас світової історії, то маємо на увазі не просто низку історій країн, довільно об’єднаних в одну оповідь. Твір характеризується не стільки зображенням певних подій з історії певних країн, скільки показом масштабних явищ, скажімо, поширенням світових релігій по всіх континентах… Обираючи теми для висвітлення, ми дотримувалися такого принципу: включати події, що були важливими для свого часу, а не ті, що здаються важливими тепер".
Суть історії, вважав Джеффрі Барраклаф, полягає у тих змінах і зрушеннях, що відбуваються з плином часу. Отож, головною місією історика є вміння відрізнити статичне від динамічного, відхилення від основної тенденції - від самої тенденції, випадковість - від закономірності. Таким чином, замість того, щоб подавати низку окремих епізодів, книга робить наголос на змінах, процесах зростання і спаду. Вона має на меті передати значення і суть історії як процесу, що має продовження у сьогоденні. Отже, погляд у минуле дасть нам нове бачення майбутнього світу, яке буде відповідати запитам і задовольнить цікавість сучасних читачів з усіх куточків Земної кулі.