Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 24
Автор:Ред. кол.: Г. В. Боряк (відп. ред.)
Название: Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 24
Издательство: К.: Інститут історії України
Год: 2014
Формат: pdf
Размер: 15.41 MB
Язык: украинский

Збірка наукових праць розрахована на фахівців у галузі спеціальних знань історичної науки, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю

ЗМІСТ:

Від редакційної колегії …3

ГЕНЕАЛОГІЯ ТА ПРОСОПОГРАФІЯ

Неля Герасименко. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО ТА ЙОГО РІД …6

Славомір Гужинський. ПРО КОРИСТЬ ВІД ЧИТАННЯ НАДГРОБНИХ ІНСКРИПЦІЙ …17

Івона Дацька-Гужинська. ПРО НЕВІДОМИХ ДІТЕЙ ПОЛЬСЬКОЇ МАГНАТЕРІЇ У СВІТЛІ ПАРАФІЯЛЬНИХ МЕТРИК ПОМЕРЛИХ КОСТЕЛУ СВ. ХРЕСТА У ВАРШАВІ В 1670–1801 pp. ВИБРАНІ ПРИКЛАДИ …28

Людмила Довгополова. ЛАВРСЬКЕ СЕЛО ЧОПОВИЧІ: ІСТОРІЯ ФАЛЬШИВОГО ДВОРЯНСТВА …44

Наталія Лобко. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ …65

Микола Михайліченко. АБЕТКОВІ СПИСКИ ДВОРЯН ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ГЕНЕАЛОГІЇ СЛОБІДСЬКИХ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИХ РОДІВ …73

Світлана Потапенко. ЛОКАЛЬНИЙ СОЦІУМ ПІД ЛУПОЮ ІМПЕРСЬКОГО УРЯДУ: ОБЛІК ДІТЕЙ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБІДСЬКИХ ПОЛКІВ У 1760–1770-х рр. …78

Ігор Смуток. СТУПНИЦЬКІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ XIV–XVIII ст. (ПОХОДЖЕННЯ, ГЕНЕАЛОГІЯ, ДЕМОГРАФІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК) …88

Валерій Томазов. ОДЕСЬКІ СЕВАСТОПУЛО: СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС РОДИНИ …109

ГЕРАЛЬДИКА, СИМВОЛІКА ТА СФРАГІСТИКА

Олександр Алфьоров. ГРАФІТІ СОФІЇ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЇ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА РУСЬЮ ГЕРБИ …124

Вячеслав Корнієнко. ЗНАКИ РЮРИКОВИЧІВ У ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ …137

Віталій Перкун. ДВІ ПЕЧАТКИ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ II 1540 ТА 1549 рр. …145

Юрій Пшеничний. ТИПОЛОГІЯ ГОНЧАРНИХ КЛЕЙМ ДАВНЬОРУСЬКОГО ТА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ЧАСІВ ІЗ ДУБНА ТА ЙОГО ОКРУГИ …152

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олександр Алфьоров. ПЕЛАГЕЯ ГАМАЛІЯ, НАРОДЖЕНА ЛЕСНИЦЬКА …160

Тетяна Денисова . УТОЧНЕННЯ ДАТИ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО, ГАЛИЦЬКОГО ТА ВСІЄЇ РОСІЇ ВАРЛААМА ЯСИНСЬКОГО …162

Денис Тоїчкін. ГЕРАЛЬДИЧНІ СИМВОЛИ НА ЗБРОЇ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ …165

Валерій Томазов. ДЕЩО ПРО РІД БУТОВИЧІВ …170

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОНСИ, ДИСКУСІЇ

Олексій Бакалець. Рец. на кн.: Дмитрієнко М.Ф., Томазов В.В. Рід Патонів: історико-генеачогічне дослідження. Документи. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — 344 с., іл. …176

З виступу грецького історика Міхаліса Варласа на презентації книги Валерія Томазова «?? ????? ??? (?????????????) ??? ?????? ????????????. ? ??????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??? ????????» (острів Хіос (Греція), 2 вересня 2011 р.) …179

Марія Дмитрієнко, Ярослава Іщенко. Дe у віках сховане наше коріння? Рец. на кн.: Генеалогія. Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Простір», 2013. — Bип. І / Упор. В. Томазов. — 439 с., рис., фото …187

Анотації …202

Відомості про авторів …217

Зміст …219

http://dfiles.ru