link9590 link9591 link9592 link9593 link9594 link9595 link9596 link9597 link9598 link9599 link9600 link9601 link9602 link9603 link9604 link9605 link9606 link9607 link9608 link9609 link9610 link9611 link9612 link9613 link9614 link9615 link9616 link9617 link9618 link9619 link9620 link9621 link9622 link9623 link9624 link9625 link9626 link9627 link9628 link9629 link9630 link9631 link9632 link9633 link9634 link9635 link9636 link9637 link9638 link9639 link9640 link9641 link9642 link9643 link9644 link9645 link9646 link9647 link9648 link9649 link9650 link9651 link9652 link9653 link9654 link9655 link9656 link9657 link9658 link9659 link9660 link9661 link9662 link9663 link9664 link9665 link9666 link9667 link9668 link9669 link9670 link9671 link9672 link9673 link9674 link9675 link9676 link9677 link9678 link9679 link9680 link9681 link9682 link9683 link9684 link9685 link9686 link9687 link9688 link9689 link9690 link9691 link9692 link9693 link9694 link9695 link9696 link9697 link9698 link9699 link9700 link9701 link9702 link9703 link9704 link9705 link9706 link9707

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 24
Автор:Ред. кол.: Г. В. Боряк (відп. ред.)
Название: Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 24
Издательство: К.: Інститут історії України
Год: 2014
Формат: pdf
Размер: 15.41 MB
Язык: украинский

Збірка наукових праць розрахована на фахівців у галузі спеціальних знань історичної науки, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю

ЗМІСТ:

Від редакційної колегії …3

ГЕНЕАЛОГІЯ ТА ПРОСОПОГРАФІЯ

Неля Герасименко. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО ТА ЙОГО РІД …6

Славомір Гужинський. ПРО КОРИСТЬ ВІД ЧИТАННЯ НАДГРОБНИХ ІНСКРИПЦІЙ …17

Івона Дацька-Гужинська. ПРО НЕВІДОМИХ ДІТЕЙ ПОЛЬСЬКОЇ МАГНАТЕРІЇ У СВІТЛІ ПАРАФІЯЛЬНИХ МЕТРИК ПОМЕРЛИХ КОСТЕЛУ СВ. ХРЕСТА У ВАРШАВІ В 1670–1801 pp. ВИБРАНІ ПРИКЛАДИ …28

Людмила Довгополова. ЛАВРСЬКЕ СЕЛО ЧОПОВИЧІ: ІСТОРІЯ ФАЛЬШИВОГО ДВОРЯНСТВА …44

Наталія Лобко. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ …65

Микола Михайліченко. АБЕТКОВІ СПИСКИ ДВОРЯН ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ГЕНЕАЛОГІЇ СЛОБІДСЬКИХ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИХ РОДІВ …73

Світлана Потапенко. ЛОКАЛЬНИЙ СОЦІУМ ПІД ЛУПОЮ ІМПЕРСЬКОГО УРЯДУ: ОБЛІК ДІТЕЙ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБІДСЬКИХ ПОЛКІВ У 1760–1770-х рр. …78

Ігор Смуток. СТУПНИЦЬКІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ XIV–XVIII ст. (ПОХОДЖЕННЯ, ГЕНЕАЛОГІЯ, ДЕМОГРАФІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК) …88

Валерій Томазов. ОДЕСЬКІ СЕВАСТОПУЛО: СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС РОДИНИ …109

ГЕРАЛЬДИКА, СИМВОЛІКА ТА СФРАГІСТИКА

Олександр Алфьоров. ГРАФІТІ СОФІЇ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЇ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА РУСЬЮ ГЕРБИ …124

Вячеслав Корнієнко. ЗНАКИ РЮРИКОВИЧІВ У ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ …137

Віталій Перкун. ДВІ ПЕЧАТКИ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ II 1540 ТА 1549 рр. …145

Юрій Пшеничний. ТИПОЛОГІЯ ГОНЧАРНИХ КЛЕЙМ ДАВНЬОРУСЬКОГО ТА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ЧАСІВ ІЗ ДУБНА ТА ЙОГО ОКРУГИ …152

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олександр Алфьоров. ПЕЛАГЕЯ ГАМАЛІЯ, НАРОДЖЕНА ЛЕСНИЦЬКА …160

Тетяна Денисова . УТОЧНЕННЯ ДАТИ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО, ГАЛИЦЬКОГО ТА ВСІЄЇ РОСІЇ ВАРЛААМА ЯСИНСЬКОГО …162

Денис Тоїчкін. ГЕРАЛЬДИЧНІ СИМВОЛИ НА ЗБРОЇ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ …165

Валерій Томазов. ДЕЩО ПРО РІД БУТОВИЧІВ …170

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОНСИ, ДИСКУСІЇ

Олексій Бакалець. Рец. на кн.: Дмитрієнко М.Ф., Томазов В.В. Рід Патонів: історико-генеачогічне дослідження. Документи. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — 344 с., іл. …176

З виступу грецького історика Міхаліса Варласа на презентації книги Валерія Томазова «?? ????? ??? (?????????????) ??? ?????? ????????????. ? ??????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??? ????????» (острів Хіос (Греція), 2 вересня 2011 р.) …179

Марія Дмитрієнко, Ярослава Іщенко. Дe у віках сховане наше коріння? Рец. на кн.: Генеалогія. Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Простір», 2013. — Bип. І / Упор. В. Томазов. — 439 с., рис., фото …187

Анотації …202

Відомості про авторів …217

Зміст …219

http://dfiles.ru