Кириченко В.П. - Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
Название: Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
Автор: Кириченко Василь Прохорович
К.: Либідь,  2002.-  168 с.
ISBN 966-06-0274-Х
Язык: украинский
djvu  2,2 Мб

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних підходів до історичних явищ висвітлюється історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу. Загальні закономірності й особливості їхнього соціально-економічного та політичного розвитку аналізуються під оглядом ролі й місця цих країн у різні епохи всесвітньої історії, дедалі зростаючого значення у світовому розвитку. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Величезні зміни, що вже відбулися 0 відбуваються нині у сучасному світі, висунули низку актуальних практичних і теоретичних проблем з вивчення історії розвитку країн і народів, котрі тією чи іншою мірою опинилися в колоніальній залежності, котрі в ході тривалої і завзятої боротьби домоглися політичної самостійності й ведуть не менш завзяту боротьбу за її зміцнення і незалежність. Таким чином, розробка сучасних проблем молодих країн, визначення перспектив їхнього подальшого розвитку безпосередньо пов`язані з процесом історичного розвитку цих країн і народів у минулому.
Вивчення історії країн Азії; Африки та Латинської Америки має величезне політичне і наукове значення, яке зумовлюється місцем народів цих країн у всесвітньо-історичному процесі. Завдання полягає не тільки в тому, щоб, вивчаючи історичне минуле, виявити специфіку розвитку кожного окремого народу, ай у тому, і це найголовніше, щоб визначити роль і місце народів Азії, Африки та Латинської Америки в різні епохи всесвітньої історії, у тому числі й за нової доби.

Содержание

ВСТУП 3
Поняття нової історії 4 Предмет нової історії Азії, Африки та Латинської Америки 7
РОЗДІЛ І. Соціально-економічний і політичний розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки на початку нової доби 9
Країни Латинської Америки 9
Країни Азії 30
Політична історія країн Азії 35
Африка 64

РОЗДІЛ II. Колоніальна політика європейських держав у країнах Азії, Африки та Латинської Америки 83
Історичні форми колоніалізму 83
Основні методи й етапи колоніалізму 88
Наслідки колоніальної політики європейських держав 97

РОЗДІЛ III. Національно-визвольна боротьба народів Азії, Африки та Латинської Америки у XIX ст. 100
Визвольна боротьба іспанських і португальських колоній у Латинській Америці (1810—1826) 100
Великі повстання народів Азії середини XIX ст. 128
Опір африканських народів колоніальній експансії європейських держав 144

ВИСНОВКИ 161
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 163