Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів
Название: Історія Польщі
Автор: Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г.
Издательство: Львівський національний університет імені Івана Франка
Год: 2002
Страниц: 761
Формат: pdf
Размер: 98 Mb
Язык: Украинский

Перший в українській історіографії синтез історії Польщі, підготовлений вченими Львівського національною університету імені Івана Франка, зроблено на підставі уважного опрацювання багатьох нових джерел та інтерпретаційних здобутків світової наукової літератури, а також значного досвіду викладання цього предмету студентам історичною та філологічного факультетів. Автори прагнуть подати картину цивілізаційного поступу людської спільноти на терені сучасної Польської Республіки, який простежується від появи першої людини, через формування народу і нації, котрі дали назву сучасній Польщі, до наших днів. Основну увагу приділено суспільним проявам життя поляків - політичному розвиткові, соціальним, економічним і культурним змінам, котрі визначали їхній стан у різні історичні епохи, а також взаєминам з сусідніми народами, передусім українцями. Книга призначена насамперед для студентів історичних та інших гуманітарних спеціальностей університетів, а також для науковців і широкого загалу, який цікавиться минулим і сьогоденням сусідньої Польщі.

dfiles.ru