Єльников М.В. - Золотоординські часи на українських землях
Автор: Єльников М.В.
Название: Золотоординські часи на українських землях
К.: Наш Час, 2008.- 176 с.
Серия Невідома Україна
ISBN: 978-966-8174-93-3
pdf 61 Мб Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

Книжка розповідає про часи монгольського нашестя та державу Золота Орда, вплив яких на долю населення Київської Русі і Половецького степу, на жаль, й на сьогодні не має усталеної оцінки. Незважаючи на багаторічні дослідження, питання про золотоординську епоху лишається «білою плямою», з’ясування якого мало би неабияке значення для середньовічної історії України. У книзі розглядаються контакти слов`янського населення з тюркомовними кочівниками, що позначилось на етнографічних особливостях української культури. Книжка розбиває усталений погляд на степовий регіон як «Дике поле», де проживала не тільки осіла і кочова людність, але й існували значні ординські міста.

Содержание


Вступ 7

Розділ 1. Далека Монголія. Народження Імперії 10
Монгольські племена ХІІ-ХIIІ ст. 10
« Монголо -татари» 15
Становлення Монгольської держави 17
Військові й адміністративні реформи Чингісхана 19
За межі Монголії 24
Література 26

Розділ 2. Шлях на захід. Половецький степ. Битва на Кал ці 27
Війна з половцями 27
Катастрофа на Калці 32
Література 37

Розділ 3. Батиїв погром 39
Початок «Улусу Джучі» 39
Західний похід 1236-1241 років 43
Література 52

Розділ 4. Утворення Золотої Орди 54
Золота Орда та її кордони у XIII ст. Нейтральні зони 54
Адміністративно-політичний устрій 62
Література 68

Розділ 5. Доля скорених народів 69
Політичний розвиток українських земель по Батиєвій навалі 69
Доля осілих народів yа українських землях 76
Населення Половецького степу 79
Стан православної церкви 93
Література 99

Розділ 6. Залишки золотоординської культури на українських землях 101
Формування культури Золотої Орди 101
Торгово-економічні стосунки на українських землях 108
Грошовий обіг 117
Степові міста 120
Література 133

Розділ 7. Українські землі у складі Золотої Орди 137
Особливості розвитку степового регіону України у складі Улусу Джучі (середина XIII ст.) 137
Темник Ногай і перший розкол у Золотій Орді 139
Зростання могутності Золотої Орди в першій половині XIV ст. 143
Початок феодальної усобиці в Улусі Джучі. Мамаева орда 147
Тимчасове поновлення єдності Улусу Джучі 157
Література 164

Хронологічна таблиця правлінь 165
Словник термінів 168
Радимо відвідати! 169
Україна 169
Республіка Молдова 172
Російська Федерація 172