link6439 link6440 link6441 link6442 link6443 link6444 link6445 link6446 link6447 link6448 link6449 link6450 link6451 link6452 link6453 link6454 link6455 link6456 link6457 link6458 link6459 link6460 link6461 link6462 link6463 link6464 link6465 link6466 link6467 link6468 link6469 link6470 link6471 link6472 link6473 link6474 link6475 link6476 link6477 link6478 link6479 link6480 link6481 link6482 link6483 link6484 link6485 link6486 link6487 link6488 link6489 link6490 link6491 link6492 link6493 link6494 link6495 link6496 link6497 link6498 link6499 link6500 link6501 link6502 link6503 link6504 link6505 link6506 link6507 link6508 link6509 link6510 link6511 link6512 link6513 link6514 link6515 link6516 link6517 link6518 link6519 link6520 link6521 link6522 link6523 link6524 link6525 link6526 link6527 link6528 link6529 link6530 link6531 link6532 link6533 link6534 link6535 link6536 link6537 link6538 link6539 link6540 link6541 link6542 link6543 link6544 link6545 link6546 link6547 link6548 link6549 link6550 link6551 link6552 link6553 link6554 link6555 link6556 link6557 link6558 link6559 link6560 link6561 link6562 link6563 link6564 link6565 link6566 link6567 link6568 link6569 link6570 link6571 link6572 link6573 link6574 link6575

Єльников М.В. - Золотоординські часи на українських землях
Автор: Єльников М.В.
Название: Золотоординські часи на українських землях
К.: Наш Час, 2008.- 176 с.
Серия Невідома Україна
ISBN: 978-966-8174-93-3
pdf 61 Мб Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

Книжка розповідає про часи монгольського нашестя та державу Золота Орда, вплив яких на долю населення Київської Русі і Половецького степу, на жаль, й на сьогодні не має усталеної оцінки. Незважаючи на багаторічні дослідження, питання про золотоординську епоху лишається «білою плямою», з’ясування якого мало би неабияке значення для середньовічної історії України. У книзі розглядаються контакти слов`янського населення з тюркомовними кочівниками, що позначилось на етнографічних особливостях української культури. Книжка розбиває усталений погляд на степовий регіон як «Дике поле», де проживала не тільки осіла і кочова людність, але й існували значні ординські міста.

Содержание


Вступ 7

Розділ 1. Далека Монголія. Народження Імперії 10
Монгольські племена ХІІ-ХIIІ ст. 10
« Монголо -татари» 15
Становлення Монгольської держави 17
Військові й адміністративні реформи Чингісхана 19
За межі Монголії 24
Література 26

Розділ 2. Шлях на захід. Половецький степ. Битва на Кал ці 27
Війна з половцями 27
Катастрофа на Калці 32
Література 37

Розділ 3. Батиїв погром 39
Початок «Улусу Джучі» 39
Західний похід 1236-1241 років 43
Література 52

Розділ 4. Утворення Золотої Орди 54
Золота Орда та її кордони у XIII ст. Нейтральні зони 54
Адміністративно-політичний устрій 62
Література 68

Розділ 5. Доля скорених народів 69
Політичний розвиток українських земель по Батиєвій навалі 69
Доля осілих народів yа українських землях 76
Населення Половецького степу 79
Стан православної церкви 93
Література 99

Розділ 6. Залишки золотоординської культури на українських землях 101
Формування культури Золотої Орди 101
Торгово-економічні стосунки на українських землях 108
Грошовий обіг 117
Степові міста 120
Література 133

Розділ 7. Українські землі у складі Золотої Орди 137
Особливості розвитку степового регіону України у складі Улусу Джучі (середина XIII ст.) 137
Темник Ногай і перший розкол у Золотій Орді 139
Зростання могутності Золотої Орди в першій половині XIV ст. 143
Початок феодальної усобиці в Улусі Джучі. Мамаева орда 147
Тимчасове поновлення єдності Улусу Джучі 157
Література 164

Хронологічна таблиця правлінь 165
Словник термінів 168
Радимо відвідати! 169
Україна 169
Республіка Молдова 172
Російська Федерація 172