link6713 link6714 link6715 link6716 link6717 link6718 link6719 link6720 link6721 link6722 link6723 link6724 link6725 link6726 link6727 link6728 link6729 link6730 link6731 link6732 link6733 link6734 link6735 link6736 link6737 link6738 link6739 link6740 link6741 link6742 link6743 link6744 link6745 link6746 link6747 link6748 link6749 link6750 link6751 link6752 link6753 link6754 link6755 link6756 link6757 link6758 link6759 link6760 link6761 link6762 link6763 link6764 link6765 link6766 link6767 link6768 link6769 link6770 link6771 link6772 link6773 link6774 link6775 link6776 link6777 link6778 link6779 link6780 link6781 link6782 link6783 link6784 link6785 link6786 link6787 link6788 link6789 link6790 link6791 link6792 link6793 link6794 link6795 link6796 link6797 link6798 link6799 link6800 link6801 link6802 link6803 link6804 link6805 link6806 link6807 link6808 link6809 link6810 link6811 link6812 link6813 link6814 link6815 link6816 link6817 link6818 link6819 link6820 link6821 link6822 link6823 link6824 link6825 link6826 link6827 link6828 link6829 link6830 link6831 link6832 link6833 link6834 link6835 link6836 link6837 link6838 link6839 link6840 link6841 link6842 link6843 link6844 link6845 link6846 link6847 link6848 link6849

Всесвітня історія

Название: Всесвітня історія / Всемирная история
Автор: Голованов С. О.
Издательство: Каравела
Год: 2005
Формат: djvu
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 274
Размер: 3 МБ

Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни “Всесвітня історія” для студентів неісторичних факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу. Зміст лекцій побудовано з урахуванням сучасного стану історичних знань. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією.

История, как никакая другая наука или учебная дисциплина, способствует интеллектуальному развитию, пополнению эрудиции, распространению круга взглядов. Не случайно история как учебная дисциплина входит в учебные планы всех гуманитарных специальностей высших учебных заведений. Данное пособие представляет собой курс лекций по дисциплине «Всемирная история» для студентов неисторических факультетов. Он охватывает историческое развитие человечества со времен возникновения человека и человеческого общества до наших дней. Содержание лекций построен с учетом современного состояния исторических знаний. Для студентов высших учебных заведений и всех тех, кто интересуется историей.

turbobit.net
dfiles.ru