Богдан Хмельницький
Автор:Крип’якевич І. П.
Название: Богдан Хмельницький
Издательство: Львів: Світ
Год: 1990
Формат: djvu
Размер: 9.98 MB
Язык: украинский

Книга відомого історика, академіка АН УРСР І.П. Крип’якевича (1886 — 1967) присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника Визвольної війни українського народу 1648 —1654 рр. Автор широко використав такі унікальні історичні документи, як літописи, щоденникові записи учасників та очевидців описуваних подій, а також польські хроніки, царські грамоти, гетьманські універсали, малодоступні сучасному читачеві історичні дослідження. По-новому оцінюючи історичні факти, І. П. Крип’якевич всебічно висвітлює життя і діяльність Богдана Хмельницького, перебіг та етапи Визвольної війни. На широкому історичному тлі проаналізовані питання організації запорізьких військ — їх численність, військові формування, озброєння, фортифікаційна майстерність, стратегія і тактико ведення бойових операцій.

http://dfiles.ru