Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.)

Автор:Любов Сливка / Любовь Слывка
Название:Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.) / Галицкая мелкая шляхта в Австро-Венгрии (1772-1914 гг.)
Издательство:Івано-Франківськ:Місто НВ
Год:2009
Формат:DJVU
Размер:5.13 MB
Язык:Украинский

Книжка присвячена малодослідженій в українській науці темі дрібної шляхти («ходачкової», «загродової», «помісної» тощо). В роботі подано широку характеристику цієї групи, як окремої верстви українського населення Галичини.

Зміст:
 
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні аспекти і джерельно-історіографічна база дослідження
1.1. Методологічні засади дослідження 8
1.2. Джерела 16
1.3. Історіографія 28
РОЗДІЛ 2
Зародженна і становлення дрібної шляхти в Галичині
2.1. Проблема походження та шляхи формування дрібношляхетської верстви 40
2.2. Розселення та внутрішня диференціація шляхти 54
РОЗДІЛ 3
Етнокультурна своєрідність дрібношляхетської верстви
3.1. Характерні риси матеріально-побутової культури 80
3.2. Відображення самобутності духовного життя дрібної шляхти у традиційно-звичаєвій культурі… 100
РОЗДІЛ 4
Етносоціальна ідентифікація дрібної шляхтт
4.1. Особливості етнічної ідентифікації 127
4.2. Прояви самосвідомості дрібної шляхти як соціальної верстви українського населення краю 157
ВИСНОВКИ 183
СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ 188
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛІ ЛІТЕРАТУРИ 190