link3288 link3289 link3290 link3291 link3292 link3293 link3294 link3295 link3296 link3297 link3298 link3299 link3300 link3301 link3302 link3303 link3304 link3305 link3306 link3307 link3308 link3309 link3310 link3311 link3312 link3313 link3314 link3315 link3316 link3317 link3318 link3319 link3320 link3321 link3322 link3323 link3324 link3325 link3326 link3327 link3328 link3329 link3330 link3331 link3332 link3333 link3334 link3335 link3336 link3337 link3338 link3339 link3340 link3341 link3342 link3343 link3344 link3345 link3346 link3347 link3348 link3349 link3350 link3351 link3352 link3353 link3354 link3355 link3356 link3357 link3358 link3359 link3360 link3361 link3362 link3363 link3364 link3365 link3366 link3367 link3368 link3369 link3370 link3371 link3372 link3373 link3374 link3375 link3376 link3377 link3378 link3379 link3380 link3381 link3382 link3383 link3384 link3385 link3386 link3387 link3388 link3389 link3390 link3391 link3392 link3393 link3394 link3395 link3396 link3397 link3398 link3399 link3400 link3401 link3402 link3403 link3404 link3405 link3406 link3407 link3408 link3409 link3410 link3411 link3412 link3413 link3414 link3415 link3416 link3417 link3418 link3419 link3420 link3421 link3422 link3423 link3424

Генеалогія української шляхти: Послужні списки погарської шляхти 1772-1781) рр. «Описаніе» ніжинської шляхти 1784 р.
Название: Генеалогія української шляхти: Послужні списки погарської шляхти 1772-1781) рр. «Описаніе» ніжинської шляхти 1784 р.
Составитель: І. Ситий
К.: Темпора , 2008.-  232 с.
ISBN 966-82-01-29-9
PDF  11 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

Публікація є продовженням генеалогічних досліджень О. Лазаревського, В. Модзалевського, Г. Милорадовича. Вона містить 119 документів, які були зібрані у XVІІІ ст. на вимогу російської влади українськими урядовцями. Ця збірка знайомить нас з соціальним та етнічним походженням, сімейним і майновим станом, рівнем освіти, службовою кар`єрою шляхти, розкриває механізм політики Російської Імперії щодо інкорпорації української шляхти до складу російського дворянства та відношення самої шляхти до цю політики. Видання підготовлене за матеріалами фондів Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського та розраховане на істориків, генеалогів, студентів-істориків, а також усіх шанувальників вітчизняної історії.