Генеалогія української шляхти: Послужні списки погарської шляхти 1772-1781) рр. «Описаніе» ніжинської шляхти 1784 р.
Название: Генеалогія української шляхти: Послужні списки погарської шляхти 1772-1781) рр. «Описаніе» ніжинської шляхти 1784 р.
Составитель: І. Ситий
К.: Темпора , 2008.-  232 с.
ISBN 966-82-01-29-9
PDF  11 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

Публікація є продовженням генеалогічних досліджень О. Лазаревського, В. Модзалевського, Г. Милорадовича. Вона містить 119 документів, які були зібрані у XVІІІ ст. на вимогу російської влади українськими урядовцями. Ця збірка знайомить нас з соціальним та етнічним походженням, сімейним і майновим станом, рівнем освіти, службовою кар`єрою шляхти, розкриває механізм політики Російської Імперії щодо інкорпорації української шляхти до складу російського дворянства та відношення самої шляхти до цю політики. Видання підготовлене за матеріалами фондів Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського та розраховане на істориків, генеалогів, студентів-істориків, а також усіх шанувальників вітчизняної історії.