Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контравесрії (Ред. Верстюк В. Ф.)
Ред. Верстюк В. Ф.
Название : Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контравесрії. Всеукраїнська наукова конференція 19 - 20 травня 2008 р. 
К.:  Видавництво імені Олени Теліги. - 2008. - 320 с.
ISBN: 978-966-355-021-3
djvu, fb2  7,4 MB
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

В основу сборника положены материалы Всеукраинской научной конференции «Гетманат Павла Скоропадского: история, фигуры, контроверсии» (г. Киев, 19 - 20 мая 2008 p.), посвященной 90-летию Украинской державы и 135-летию со дня рождения П. Скоропадского .

ЗМІСТ
Смолій В. А.
Вступне слово З
Пиріг Р. Я.
Гетьманат Павла Скоропадського: сутність і форма державності 6
Терещенко Ю. І.
Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції.... 13
Солдатенко В. Ф.
До питання про механізм державного перевороту 29 квітня 1918 p....41
Скороход О. В.
Гетьманат 1918 року як «малоросійський» проект. 52
Реєнт О. П.
Українсько-російські відносини доби гетьманату
Павла Скоропадського як наукова проблема 61
Калакура Я. С.
Образ гетьманату в новітній історіографії 69
Буравченков А. О.
Гетьман П. Скоропадський і Білий рух (суб’єктивний погляд) 78
Гай-Нижник П. П.
Головна квартира Ясновельможного гетьмана Всієї України
(Штаб гетьмана та особи біля гетьмана) 85
Проданюк Ф. М.
Діяльність українських політичних партій у добу
гетьманату (1918): історіографія проблеми 105
Скальський В. В.
Соціально-політичні настрої населення УНР напередодні
гетьманського перевороту 29 квітня 1918 року. 116
Тимченко Р. В.
ЗУНР і Українська Держава: до історії відносин 123
Діденко І. О.
Політична боротьба в Криму за приєднання до Української Держави
(травень - грудень 1918 р.) 132
Верстюк В. Ф.
Соціально-політична та урядова діяльність М. П. Василенка 143
Турченко Ф. Г.
Сутність гетьманського режиму в контексті
взаємин П. Скоропадського і його політичних опонентів 157
Ульяновський В. I.
Відновлення соборноправності Православної Церкви
в Україні 1918 p.: два церковно-політичні контексти 170
Корновенко С. В.
В. Г. Колокольцев і аграрна реформа П. Скоропадського 196
Завальнюк О. М.
Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова національної
університетської освіти. 204
Лупандін О. І.
Д. Дорошенко - репрезентант зовнішньополітичного курсу
Української Держави 1918 р 215
Папакін Г. В.
Українізація 34-го корпусу: за наказом Л. Корнілова
чи за покликом душі? (за новими джерелами) 223
Кудлай О. Б.
Законотворча діяльність українських урядів доби гетьмана
П. Скоропадського в галузі освіти і культури
(за матеріалами газети «Державний Вістник») 239
Лозовий В. С.
Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище
в період гетьманату (1918 р.) 247
Михайлюк О. П.
Гетьманський режим і селянство: причини конфронтації 256
Устименко В. М.
Етнополітичні процеси в Українській Державі 1918 року. 267
Бойко О. Д.
Український національний союз: опозиція режиму
гетьмана П. Скоропадського 276
Осташко Т. С.
Павло Скоропадський і проблема персоніфікації українського
гетьманського руху 287
Ралдутіна Т. П.
Діяльність гетьманських організацій у Великій Британії
у міжвоєнний період 302
Ярова Г. І.
Колекція Скоропадських у фондах Музею гетьманства 310
 Відомості про авторів 316