link3973 link3974 link3975 link3976 link3977 link3978 link3979 link3980 link3981 link3982 link3983 link3984 link3985 link3986 link3987 link3988 link3989 link3990 link3991 link3992 link3993 link3994 link3995 link3996 link3997 link3998 link3999 link4000 link4001 link4002 link4003 link4004 link4005 link4006 link4007 link4008 link4009 link4010 link4011 link4012 link4013 link4014 link4015 link4016 link4017 link4018 link4019 link4020 link4021 link4022 link4023 link4024 link4025 link4026 link4027 link4028 link4029 link4030 link4031 link4032 link4033 link4034 link4035 link4036 link4037 link4038 link4039 link4040 link4041 link4042 link4043 link4044 link4045 link4046 link4047 link4048 link4049 link4050 link4051 link4052 link4053 link4054 link4055 link4056 link4057 link4058 link4059 link4060 link4061 link4062 link4063 link4064 link4065 link4066 link4067 link4068 link4069 link4070 link4071 link4072 link4073 link4074 link4075 link4076 link4077 link4078 link4079 link4080 link4081 link4082 link4083 link4084 link4085 link4086 link4087 link4088 link4089 link4090 link4091 link4092 link4093 link4094 link4095 link4096 link4097 link4098 link4099 link4100 link4101 link4102 link4103 link4104 link4105 link4106 link4107 link4108 link4109

Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контравесрії (Ред. Верстюк В. Ф.)
Ред. Верстюк В. Ф.
Название : Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контравесрії. Всеукраїнська наукова конференція 19 - 20 травня 2008 р. 
К.:  Видавництво імені Олени Теліги. - 2008. - 320 с.
ISBN: 978-966-355-021-3
djvu, fb2  7,4 MB
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

В основу сборника положены материалы Всеукраинской научной конференции «Гетманат Павла Скоропадского: история, фигуры, контроверсии» (г. Киев, 19 - 20 мая 2008 p.), посвященной 90-летию Украинской державы и 135-летию со дня рождения П. Скоропадского .

ЗМІСТ
Смолій В. А.
Вступне слово З
Пиріг Р. Я.
Гетьманат Павла Скоропадського: сутність і форма державності 6
Терещенко Ю. І.
Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції.... 13
Солдатенко В. Ф.
До питання про механізм державного перевороту 29 квітня 1918 p....41
Скороход О. В.
Гетьманат 1918 року як «малоросійський» проект. 52
Реєнт О. П.
Українсько-російські відносини доби гетьманату
Павла Скоропадського як наукова проблема 61
Калакура Я. С.
Образ гетьманату в новітній історіографії 69
Буравченков А. О.
Гетьман П. Скоропадський і Білий рух (суб’єктивний погляд) 78
Гай-Нижник П. П.
Головна квартира Ясновельможного гетьмана Всієї України
(Штаб гетьмана та особи біля гетьмана) 85
Проданюк Ф. М.
Діяльність українських політичних партій у добу
гетьманату (1918): історіографія проблеми 105
Скальський В. В.
Соціально-політичні настрої населення УНР напередодні
гетьманського перевороту 29 квітня 1918 року. 116
Тимченко Р. В.
ЗУНР і Українська Держава: до історії відносин 123
Діденко І. О.
Політична боротьба в Криму за приєднання до Української Держави
(травень - грудень 1918 р.) 132
Верстюк В. Ф.
Соціально-політична та урядова діяльність М. П. Василенка 143
Турченко Ф. Г.
Сутність гетьманського режиму в контексті
взаємин П. Скоропадського і його політичних опонентів 157
Ульяновський В. I.
Відновлення соборноправності Православної Церкви
в Україні 1918 p.: два церковно-політичні контексти 170
Корновенко С. В.
В. Г. Колокольцев і аграрна реформа П. Скоропадського 196
Завальнюк О. М.
Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова національної
університетської освіти. 204
Лупандін О. І.
Д. Дорошенко - репрезентант зовнішньополітичного курсу
Української Держави 1918 р 215
Папакін Г. В.
Українізація 34-го корпусу: за наказом Л. Корнілова
чи за покликом душі? (за новими джерелами) 223
Кудлай О. Б.
Законотворча діяльність українських урядів доби гетьмана
П. Скоропадського в галузі освіти і культури
(за матеріалами газети «Державний Вістник») 239
Лозовий В. С.
Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище
в період гетьманату (1918 р.) 247
Михайлюк О. П.
Гетьманський режим і селянство: причини конфронтації 256
Устименко В. М.
Етнополітичні процеси в Українській Державі 1918 року. 267
Бойко О. Д.
Український національний союз: опозиція режиму
гетьмана П. Скоропадського 276
Осташко Т. С.
Павло Скоропадський і проблема персоніфікації українського
гетьманського руху 287
Ралдутіна Т. П.
Діяльність гетьманських організацій у Великій Британії
у міжвоєнний період 302
Ярова Г. І.
Колекція Скоропадських у фондах Музею гетьманства 310
 Відомості про авторів 316