Гетьманчук М.П - Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.)
Название: Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) 
Автор: Гетьманчук М.П
Л.: Львівська політехніка, 2008.- 43 с.
ISBN 978-966-553-676-5
DjVu   21 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

У монографії висвітлено одну з найменш вивчених сторінок радянсько-польських відносин у період від закінчення Першої світової війни (1918 р.) до початку Другої світової війни (1939 р.). На багатому архівному матеріалі з урахуванням опублікованих документів, мемуарної літератури, періодичних видань, наукових досліджень у хронологічній послідовності простежується боротьба більшовицької Росії (Радянського Союзу) і Польші за володіння розчленованими українськими землями, з`ясовується місце українського питання у зовнішній політиці цих двох держав.