Ярошинський О.Б. - Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст.
Название: Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст.
Автор: Ярошинський О.Б.
К.: Стилос, 2005.- 460 с.
DjVu   20 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

У книзі на основі аналізу комплексу наявних історичних джерел та історіографічних здобутків досліджено історію Волині в період національно-визвольної та антифеодальної боротьби її жителів - складової частини Української національної революції середини XVII ст. Автором проаналізовано зв’язок активної участі волинян у визвольних процесах з політичними, економічними, соціальними і національно-релігійними передумовами й із загальноукраїнським національним рухом. Досліджено хід, основні етапи, зміст, характерні особливості, організаційні форми, озброєння, характер і наслідки визвольної боротьби 1648-1652 рр. у Волинському воєводстві та перебіг подій на Волині в 1653-1659 рр.