link7124 link7125 link7126 link7127 link7128 link7129 link7130 link7131 link7132 link7133 link7134 link7135 link7136 link7137 link7138 link7139 link7140 link7141 link7142 link7143 link7144 link7145 link7146 link7147 link7148 link7149 link7150 link7151 link7152 link7153 link7154 link7155 link7156 link7157 link7158 link7159 link7160 link7161 link7162 link7163 link7164 link7165 link7166 link7167 link7168 link7169 link7170 link7171 link7172 link7173 link7174 link7175 link7176 link7177 link7178 link7179 link7180 link7181 link7182 link7183 link7184 link7185 link7186 link7187 link7188 link7189 link7190 link7191 link7192 link7193 link7194 link7195 link7196 link7197 link7198 link7199 link7200 link7201 link7202 link7203 link7204 link7205 link7206 link7207 link7208 link7209 link7210 link7211 link7212 link7213 link7214 link7215 link7216 link7217 link7218 link7219 link7220 link7221 link7222 link7223 link7224 link7225 link7226 link7227 link7228 link7229 link7230 link7231 link7232 link7233 link7234 link7235 link7236 link7237 link7238 link7239 link7240 link7241 link7242 link7243 link7244 link7245 link7246 link7247 link7248 link7249 link7250 link7251 link7252 link7253 link7254 link7255 link7256 link7257 link7258 link7259 link7260

Ярошинський О.Б. - Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст.
Название: Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст.
Автор: Ярошинський О.Б.
К.: Стилос, 2005.- 460 с.
DjVu   20 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

У книзі на основі аналізу комплексу наявних історичних джерел та історіографічних здобутків досліджено історію Волині в період національно-визвольної та антифеодальної боротьби її жителів - складової частини Української національної революції середини XVII ст. Автором проаналізовано зв’язок активної участі волинян у визвольних процесах з політичними, економічними, соціальними і національно-релігійними передумовами й із загальноукраїнським національним рухом. Досліджено хід, основні етапи, зміст, характерні особливості, організаційні форми, озброєння, характер і наслідки визвольної боротьби 1648-1652 рр. у Волинському воєводстві та перебіг подій на Волині в 1653-1659 рр.