Касьянов Г.В. - Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років
Название: Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років
Автор: Касьянов Г.
К.: Либідь, 1995 — 224 с.
ISBN 5-325-00704-1
pdf  6,8 Мб
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы

Книга присвячена маловідомим широкому загалу сторінкам новітньої історії України - подіям, пов`язаним з виникненням і розкитком руху протесту в 1960-80-х рр. У центрі уваги автора - протистояння української інтелігенції тоталітарній державі. Спроби національно-культурного відродження 60-х рр. і його придушення, формуваня опозиції режиму, політичні течії в дисидентському русі, український самвидав, репресії проти інакодумців - всі ці проблеми розглядаються автором у контексті загальної еволюції тоталітарної системи до її занепаду.
Для істориків, політологів, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
Содержание

Від автора 3
Передмова 4

ДІТИ І ПАСИНКИ «ВІДЛИГИ»
Шістдесятники 12
«Справа юристів» та інші 31

ІНАКОМИСЛЕННЯ: ІСНУВАННЯ ЯК ФОРМА ОПОРУ «Перший покіс» 47
Інтелігенція під пресом 64
«Самвидав України» 88

ДИСИДЕНТИ. ОПІР ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ
«Генеральний погром» 121
«В`язні сумління» 142
Правозахисний рух 158

«HOMO DISSIDENS»
(Післямова) 177
Бібліографічні посилання 195
Іменний покажчик 208