Книш З. - Перед походом на Схід: спомини та матеріяли до діяння Організації Українських Націоналістів у 1939-1941 роках. Ч.1-2
Автор: Книш З.
Название: Перед походом на Схід: спомини та матеріяли до діяння Організації Українських Націоналістів у 1939-1941 роках. Ч.1-2
Торонто: Срібна сурма, 1959.- 186 + 190 с.
PDF  21,3 МВ
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы

 Массовые аресты перед войной польской полицией участников ОУН. Подготовка и ход ІІ Большого Сбора, военная и политическая подготовка ОУН к войне. Собрание националистов в Песчаном (Словакия), где и была создана ОУН (б)., и еще много интересного вы найдете в двухтомнике С. Кныша.

В роках 1939-1941 Організація Українських Націоналістів дійшла до верху своєї могутности. Зовнішньо-політичні умовини її діяльности в тому часі були дуже тяжкі, зате внутрішня українська політична дійсність давала їй небувалі досі можливості, через фактичну відсутність якоїнебудь іншої конкуренційноі української ідеї та організованої політичної сили і через мовчазну готовість української суспільности підчинитися керівництву ОУН, якщо б виявила вона в тому часі потрібний політичний розум. Не дивлячись на те, яким шляхом пішли пізніші події і чи було в можності ОУН відвернути їхній біг, треба сказати, що ОУН не використала вийняткової своєї історичної нагоди. Внутрішня хвороба почала підточувати її силу і величезну енерґію молодости політичного руху звернула на взаємопоборювання і самовинищування.
Книжка ця була написана ще в 1954 році. Від тоді перейшла цілу історію, мусіла боротися за те, чи виходити їй у світ, чи лишатися в рукописі і плісніти десь в архівах. Одні вважали, що замало в ній критики противників і що критика ця за легка, другі хотіли б, щоб більше хвалити однодумців. Ці причини, разом з труднощами роздобули гроші на друк, склалися на те, що книжка спізнилася на п`ять років. 

Содержание

Ч. 1
СЛОВО ВІД АВТОРА

I. З ДОЗВІЛЛЯ ДО БРИҐІДОК

II. ТРИВОЖНІ ДНІ У ЛЬВОВІ

III. ДОРОГА СТЕЛИТЬСЯ НА ЗАХІД

IV. II ВЕЛИКИЙ ЗБІР УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

V. ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВА ОУН

VI. ОУН ПО КАТАСТРОФІ ПОЛЬЩІ

VII. РОЗКРИЛИСЯ ТЮРЕМНІ БРАМИ…

VIII. ЗАЧИНАЮТЬСЯ ЕМІҐРАЦІЙНІ БУДНІ…

IX. НА ВІДПОЧИНКУ В ПІЩАНАХ

Ч. 2
СЛОВО ВІД АВТОРА

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ

I. В НЕЗНАНИЙ СВІТ ДАЛЕКИЙ: ЗАВБЕРСДОРФ

II. В НЕЗНАНІЙ СВІТ ДАЛЕКИЙ: ВІДЕНЬ

ІІІ. В ДАЛЕКИЙ СВІТ НЕЗНАНИЙ: КРАКІВ

ІV. В ДАЛЕКИЙ СВІТ НЕЗНАНИЙ: БРАТИСЛАВА

V. В НЕЗНАНИЙ СВІТ ДАЛЕКИЙ: ЗАГРЕБ

VІ. НЕВДАЛА МАНДРІВКА ДО ЦАРГОРОДУ

VІІ. НАЗАД ДО КРАКОВА

VІІІ. МАНДРІВКИ ЧЕРЕЗ БОЛЬШЕВИЦЬКУ ГРАНИЦЮ

ІХ. ГРАНИЧНА СЛУЖБА ОУН

Х. АКЦІЯ ПЕРЕСЕЛЮВАННЯ ЛЕМКІВ

ХІ. ОУН ЗАГОСПОДАРЮЄТЬСЯ В ГЕНЕРАЛ-ҐУБЕРНАТОРСТВІ