link7946 link7947 link7948 link7949 link7950 link7951 link7952 link7953 link7954 link7955 link7956 link7957 link7958 link7959 link7960 link7961 link7962 link7963 link7964 link7965 link7966 link7967 link7968 link7969 link7970 link7971 link7972 link7973 link7974 link7975 link7976 link7977 link7978 link7979 link7980 link7981 link7982 link7983 link7984 link7985 link7986 link7987 link7988 link7989 link7990 link7991 link7992 link7993 link7994 link7995 link7996 link7997 link7998 link7999 link8000 link8001 link8002 link8003 link8004 link8005 link8006 link8007 link8008 link8009 link8010 link8011 link8012 link8013 link8014 link8015 link8016 link8017 link8018 link8019 link8020 link8021 link8022 link8023 link8024 link8025 link8026 link8027 link8028 link8029 link8030 link8031 link8032 link8033 link8034 link8035 link8036 link8037 link8038 link8039 link8040 link8041 link8042 link8043 link8044 link8045 link8046 link8047 link8048 link8049 link8050 link8051 link8052 link8053 link8054 link8055 link8056 link8057 link8058 link8059 link8060 link8061 link8062 link8063 link8064 link8065 link8066 link8067 link8068 link8069 link8070 link8071 link8072 link8073 link8074 link8075 link8076 link8077 link8078 link8079 link8080 link8081 link8082

Леп'явко С. - Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні
Автор : Сергій Леп`явко
Название : Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні
Чернігів: Сіверянська думка, 1996.- 286 с.
ISBN 5-7702-0731-0
PDF, FB2   5,1 MB
Язык : Украинский

Козацькі війни 1591-1596 років належать до найважливіших подій польської доби історії України. Особливе значення вони мали для українського козацтва, оскільки були одним із ключових етапів його розвитку. Адже в ці роки козацтво вперше піднялося на відкриту соціально-станову боротьбу, реально підкорило своїй владі значну частину території України, почало діяти на міжнародній арені як самостійний суб’єкт військово-політичних відносин, вступило у збройний конфлікт з державною владою Речі Посполитої.
Війни кінця XVI ст. відкрили період понад сторічного козацько-польського протистояння, вершиною якого стала Визвольна війна українського народу. їх дослідження дозволяє глибше зрозуміти, чим було козацтво на початку козацької епохи історії України, чому його вузькостанова боротьба, яка розпочалася з дрібних локальних конфліктів, з часом переросла у загальнонародний рух проти польського панування, чому саме козацтво змогло акумулювати в собі енергію цілого народу.
Структура роботи випливає із пропонованої періодизації подій козацьких війн кінця XVI ст. Є всі підстави виділяти три етапи цього великого руху, масштаби якого безперервно зростали, аж до трагічної розв’язки влітку 1596 року. Перший: літо 1591 - кінець 1593 року, період першого великого наступу козацтва на волость. Другий: 1594 - літо 1595 року, період молдавських походів і підпорядкована їм діяльність козаків на волості. І третій: осінь 1595 - червень 1596 року, етап нового наступу козацтва на волость і польсько-козацького воєнного конфлікту. Якщо повернутися до термінології, то, виходячи з об’єктивних критеріїв (розмаху воєнних дій), кожний з цих етапів може бути названий "війною”. Кожному з них присвячені по два розділи монографії, які разом і містять безпосередній виклад подій. Цьому передує розділ, у якому розглянуто тісно пов’язані між собою проблеми становлення козацького стану і причин першого козацького руху. Я здвєршує ровоту розвідка про відображення розглянутих подій в суспільній свідомості та ідеологічній боротьбі.

Зміст

Огляд джерел і літератури
5
І. Генеза козацько-польського конфлікту
27
II. Початок конфронтації (1591-1592)
45
III. Проба військових засобів (1593)
73
IV. Молдавські походи (1594 - літо 1595)
93
V. Поширення впливу на волості (1594 - літо 1595)
131
VI. Опанування волості (осінь 1595 - зима 1596)
161
VII. Каральна кампанія (лютий - червень 1596)
197
VIII. Сліди пам’яті
225
Післямова
239
Примітки
243
Іменний покажчик
272
Географічний покажчик
279
Перелік ілюстрацій і карт
285