П.С.Гончарук - Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Навчальний посібник

Название: Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Навчальний посібник
Автор: П.С.Гончарук
Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.
PDF: 3.82 Мб
ISBN: 978-966-364-770-8
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текст

Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.
У посібнику передбачені обов’язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема розповідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвітлення проблеми в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів. 


Передмова.

Розділ І. Давня історія України. Київська Русь.
Лекція № 1. Виникнення людської цивілізації на українських землях
Лекція № 2. Східні слов’яни
Лекція № 3-4. Київська Русь та її історичне значення (у двох частинах)
Частина I. Політична історія Київської Русі (ІX–XIІІ ст.)
Частина II. Соціально-економічний та етнічний розвиток Русі (ІX–XIII ст.).
Лекція № 5. Культура Київської Русі (ІX–XIII ст.)
Лекція № 6. Галицько-Волинське князівство.

Розділ ІІ. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV — перша половина XVII ст.).
Лекція № 7. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення української держави (XIV–XV ст.)
Лекція № 8. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя українського народу в кінці XV — першій пол. XVІІ ст. .
Лекція № 9. Консолідація та національно-духовні процеси у формуванні української народності у XV — першій пол. XVІІ ст
Лекція № 10. Виникнення і роль козацтва в історії України (XV — перша половина XVІІ ст.).

Розділ ІІІ. Українська національна революція 1648–1676 рр. Створення козацької держави.
Лекція № 11. Визвольна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648–1654).
Лекція № 12. Загострення соціально-політичних протиріч в Україні після смерті Б. Хмельницького. Громадянська війна (1654–1663 рр.).
Лекція № 13. Національно-визвольна боротьба в Україні в 1663–1676 рр. Криза та поразка революції

Розділ IV. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси і явища в Україні кінця XVІІ — XVІІІ ст.
Лекція № 14. Боротьба українського народу проти російських утисків, польської, турецької та кримської агресій в кінці XVІІ ст.
Лекція № 15. Наступ російського царизму на автономію України у першій чверті XVІІІ ст. Частина перша.
Лекція № 16. Наступ російського царизму на автономію України у першій чверті XVІІІ ст. Частина друга.
Лекція № 17. Намагання української старшини зберегти державний автономний устрій в Україні у середині XVІІІ ст .
Лекція № 18. Соціальна та національно-визвольна боротьба українського народу у XVІІІ ст.
Лекція № 19. Соціально-економічні зміни в Україні у XVІІІ ст

Розділ V. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси в Україні у ХІХ ст.
Лекція № 20. Адміністративно-політичне та соціально-економічне становище України у першій половині ХІХ ст.
Лекція № 21. Національно-духовне пробудження України у першій половині ХІХ ст.
Лекція № 22-23. Кирило-Мефодіївське товариство та його історичне значення (у двох частинах).
Частина І. Критика самодержавно-кріпосницької системи. Формування національної ідеї
Частина ІІ. Кирило-мефодіївці про шляхи боротьби українського народу за своє соціальне та національне визволення.
Лекція № 24. Реформи 60-70-х років та їх вплив на соціально-економічний розвиток України ІІ половини ХІХ ст.
Лекція № 25. Класова боротьба та суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.
Лекція № 26. Західноукраїнські землі у ХІХ ст.
Лекція № 27. Українська культура ХІХ ст.