Название: Східна українська діаспора
Автор: Заставний Ф.Д.
Издательство: Світ
Год: 1992
Страниц: 176
Формат: djvu
Размер: 8 Mb
Язык: Украинский

У книзі висвітлюється історія еміграції з України і поселення українців у різних регіонах цар­ської Росіі та колишнього Радянського Союзу. На основі дореволюційних, міжвоєнних і повоєнних пе­реписів населення, матеріалів про масові депор­тації українців за роки радянської влади, пода­ються докладні відомості про розміщення Україн­ців в усіх республіках, краях і областях колиш­ньої Російської імперії, особлива увага приділя­ється формуванню української діаспори на історич­них етнічних українських землях в Росії - Куба­ні, Слобожанщині тощо. Вміщені карти розселення українців в усіх рес­публіках колишнього Радянського Союзу. Для наукових працівників, викладачів, студен­тів, широкого кола читачів

depositfiles.com

turbobit.net