Смолій В., Степанков В. - Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.)
Автор: Смолій В., Степанков В.
Название: Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.)
К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009.- 447 с.
ISBN: 978-966-518-522-2
PDF  32,4 МБ
Язык: Украинский 
Качество: сканированные страницы
 
У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції XVII ст . в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії. Розраховано на вчителів, наукових працівників, викладачів та студентів вузів, широкий читацький загал.