Солдатенко В.Ф. - Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920
Автор: Солдатенко В.Ф.
Название: Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920
 К., Світогляд, 2010. — 442 с. 
ISBN 978-966-8837-18-5; ISBN 978-966-8837-22-7
pdf 4.6 Mb
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі — в добу революцій 1917-1920 рр.

Остання, четверта книга історичних есе-хронік присвячена відтворенню й оцінці подій 1920 р. в Україні. Завершальний етап громадянської війни ознаменувався вирішальними перемогами Червоної армії над польськими інтервентами, залишками білогвардійських військ. Практично вичерпаними виявилися потенції Української національно-демократичної революції і повстанського руху, в тому числі махновського. З відновленням радянської влади на переважній частині України починалася нова історична доба.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ І. Торування незворотності 6
Розділ ІІ. Протиборство і співдія 62
Розділ ІІІ. З поляками в Україну 144
Розділ IV. За соціальну й національну гармонію 208
Розділ V. Кінець року: між війною й миром 267
Розділ VI. Момент істини (роздуми про революції
та їх роль в українській історії) 352
Кілька абзаців замість заключення 426
Іменний покажчик 428