Свербигуз В. - Старосвітське панство

Название : Старосвітське панство
Автор : Свербигуз В.
Издательство: Варшава
Год издания : 1999
Страниц: 247
Формат : pdf
Размер файла: 35,6 MB
Язык : украинский

"Духовні персони і діти померлого духовенства відповідно до точного українського (малоросійського) права є шляхетством, тобто за привілеями короля Жигмунта Августа українському (малоросійському) народу 1569 року… Згідно з гетьманськими вольностями, багато разів всемилостиво підтвердженими, для козаків немає іншого звання як тільки шляхетського, під час розправ у судах козакам, як вибірним, так і підпомічникам завжди шляхетська пов`язка одягалася. Бідність честі не губить".
З донесення Гадяцької полкової канцелярії Комісії генерального опису від …грудня 1765 року.

Зміст

1. Козацьке питання на партикулярних сеймиках - 7
2. Україна на переломі - 30
3. Всеукраїнські шляхетські Сейми. Українська Річпосполита - 50
4. Гадяцький ключ - 77
5. Шляхетська опозиція за часів Катеринінської комісії - 84
6. Ґуральництво в Лівобережній Україні - 92
7. Шляхетські легітимаційні комісії кінця XVIII — початку XIX ст - 98
8. Шукання козаччини - 110
9. Світські парламентарні інтриги початку минулого століття - 113
10. Взаємини шляхетства Західних губерній з органами державної влади кінця XVIII — початку XIX ст - 126
11. Шляхетські депутатські зібрання Лівобережної України на початку XIX ст - 148
12. Виборювання права українських чинів на шляхетство - 165
13. Права польських чинів на шляхетство на кресах - 199
14. Питання про чиншову шляхту на сесіях шляхетських зібрань - 208
15. Шляхетство в польсько — російській війні 1831 року - 213
16. Причорноморське шляхетство - 217
17. Утворення і діяльність комісій з ревізії дій шляхетських депутатських зібрань - 218
18. Полюбовне розмежування земель Лівобережної України - 228
19. Статут як основний закон Гетьманської України - 230
20. Європейські традиції великопанської культури на Україні - 240