link6439 link6440 link6441 link6442 link6443 link6444 link6445 link6446 link6447 link6448 link6449 link6450 link6451 link6452 link6453 link6454 link6455 link6456 link6457 link6458 link6459 link6460 link6461 link6462 link6463 link6464 link6465 link6466 link6467 link6468 link6469 link6470 link6471 link6472 link6473 link6474 link6475 link6476 link6477 link6478 link6479 link6480 link6481 link6482 link6483 link6484 link6485 link6486 link6487 link6488 link6489 link6490 link6491 link6492 link6493 link6494 link6495 link6496 link6497 link6498 link6499 link6500 link6501 link6502 link6503 link6504 link6505 link6506 link6507 link6508 link6509 link6510 link6511 link6512 link6513 link6514 link6515 link6516 link6517 link6518 link6519 link6520 link6521 link6522 link6523 link6524 link6525 link6526 link6527 link6528 link6529 link6530 link6531 link6532 link6533 link6534 link6535 link6536 link6537 link6538 link6539 link6540 link6541 link6542 link6543 link6544 link6545 link6546 link6547 link6548 link6549 link6550 link6551 link6552 link6553 link6554 link6555 link6556 link6557 link6558 link6559 link6560 link6561 link6562 link6563 link6564 link6565 link6566 link6567 link6568 link6569 link6570 link6571 link6572 link6573 link6574 link6575

Стасюк О. - Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 pp.)
Автор : Стасюк Александра
Название : Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 pp.)
Львов: Центр исследований освободительного движения, институт украинознавства им. И. Крипякевича,  2006, 384 с.
ISBN: 978-966-8041-41-9
PDF,  6,1 MB  
Язык : Украинский
 
В монографии воссоздана целостная картина издательской деятельности ОУН на украинских землях периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия. Исследовано издательскую политику организации, в частности направления издательско-пропагандистской работы, механизмы контроля на идеологическом, интеллектуальном, эстетическом и грамматическом уровнях. Показано схему деятельности пропагандистских структур и подпольных типографий. Проанализирована тематику изданий, освещена эволюция ОУН в сфере идеологии и политики.
Монографія розглядає видавничо-пропагандивну діяльність ОУН-УПА. Авторка свідомо обрала вузький аспект проблеми, адже дослідження саме на цьому рівні дають змогу чіткіше окреслити, а навіть змінити окремі загальні висновки стосовно національно-визвольного руху 40—50-х років. У роботі відтворено цілісну картину видавничої діяльності обох відламів ОУН на українських землях періоду радянсько-німецької війни та повоєнного десятиліття, вказано основні напрями видавничої політики на кожному з етапів боротьби, накреслено схему діяльності пропагандистських структур і підпільних друкарень. Багато місця відводиться з’ясуванню ідейно-політичних засад організації, зокрема простежено основні етапи розвитку її ідеології, вказано на чинники, які стимулювали пошук нових орієнтирів та підштовхнули до демократизації програми, окреслено морально-психологічні аспекти цього процесу.
Також докладно висвітлено міжнародно-політичну стратегію ОУН(б), зокрема її основну складову — концепцію спільної боротьби народів Південно-Східної Європи проти міжнародного імперіалізму, описано зусилля емісарів організації на дипломатичному фронті.
У роботі охарактеризовано тематику підпільних видань в зв’язку зі зміною воєнно-політичної ситуації в Україні та програмно-теоретичних підвалин ОУН. При чому об’єктом аналізу є не лише публіцистика ідейно-політичного спрямування, але й філософські, історичні, політологічні, літературознавчі статті та брошури, мистецькі видання, що їх друкували в підпіллі.
 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛА 7
 
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ .17
 
2.1. Використання легального видавничого сектору під час радянсько-нацистської війни .18
2.2. Налагодження підпільної видавничої роботи(1941—1944) . 35
2.3. Функціонування видавничих структурповоєнного періоду . 54
 
РОЗДІЛ ІІІ ТЕМАТИКА ПРОПАГАНДИВНИХ ВИДАНЬ . 95
 
3.1. Проблеми становлення та розгортання української національно-визвольної революції 95
3.2. Проблеми боротьби з радянським режимом 124
 
РОЗДІЛ ІV РОЛЬ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ У ВИСВІТЛЕННІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ 153
 
4.1. Переосмислення стартових ідейно-політичнихпозицій та формування ідеї боротьби на два фронти проти нацистського і радянсько-більшовицького режимів 153
4.2. Міжнародна стратегія ОУН та перспективи українського визвольного руху 183
 
ВИСНОВКИ . 219
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . 226
ДОДАТКИ . 239
 
Додаток «А»
Періодичні видання ОУН .240
Додаток «Б»
Неперіодичні видання ОУН .258
Листівки .258
Книжки та брошури .317
Додаток «В»
Списки публіцистів ОУН .375
Додаток «Г»
Перелік скорочень 379
Додаток «Ґ»
Схеми розташування підпільних друкарень 381
Annotation .382
Аннотация 382