Струкевич О.К. - Історія України. Підручник для 11 класу


Название: Історія України. Підручник для 11 класу

Автор: Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.
К.: Грамота,  2011.- 320 с.
ISBN: 978-966-349-310-7
PDF 26 Мб
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы
 
Підручник містить навчальний матеріал з історії України від початку Другої світової війни до сьогодення. Навчальний матеріал містить грунтовні відомості та факти з історії України в згаданий період. Матеріал подано і структуровано згідно чинної програми.
 
Навчальний матеріал дасть змогу учням усвідомити життя минулих поколінь, з’ясувати передумови сучасних суспільних процесів, допоможе їм визначити власне місце в системі глобальних і національно-державних координат, узяти на себе роль суб`єкта і творця історії нашої Батьківщини.

Свої загальнолюдські та національні, соціально-політичні й політико-правові, духовно-культурні й гуманітарні цінності й норми учні визначатимуть в ході послідовного вивчення таких тем:
• Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). Велика Вітчизняна війна (1941 1945);
• Україна в перші повоєнні роки (1945 р. початок 1950-х років);
• Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х років);
• Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х початок 1980-х років);
• Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985- 1991);
• Україна в умовах незалежності.
 
 
ЗМІСТ

Від авторів 5

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). Велика Вітчизняна війна (1941-1945)
 • § 1. Україна на початку Другої світової війни 8
 • § 2. Оборонні бої в Україні в 1941-1942 рр. Окупація України 19
 • § 3. Життя мирного населення України в роки війни 29
 • § 4. Антинацистський рух Опору 41
 • § 5. Визволення України від нацистських загарбників 51
 • § 6. Завершальний період війни 61
 • Наш край у 1939-1945 рр. 70
 • Узагальнення до теми 1 70

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 р. — початок 1950-х років)
 • § 7. Україна в післявоєнній відбудові 72
 • § 8. Західна Україна в повоєнні роки 82
 • § 9. Післявоєнне суспільно-політичне життя та культура 89
 • Наш край у 1945 р. на початку 1950-х років 98
 • Узагальнення до теми 2 98

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х років)
 • § 10. Початковий період десталінізації в Україні 100
 • § 11. Перші кроки лібералізації суспільного життя 107
 • § 12. Спроба економічних і соціальних реформ 116
 • § 13. Науково-технічна революція, освіта і наука 127
 • § 14. «Відлига» в українській культурі 134
 • § 15. Дисидентський рух в Україні. Релігійна політика 143
 • Наш край у 1950-1960-х роках 149
 • Узагальнення до теми 3 149

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - початок 1980-х років)
 • § 16. Суспільно-політичні зміни в УРСР 151
 • § 17 18. Становище економіки УРСР протягом другої половини 1960-х - початку 1980-х років 158
 • § 19. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери 168
 • § 20. Життя партійно-державної номенклатури та народу 175
 • § 21. Культура в середині 1960-х у першій половині 1980-х років 183
 • § 22. Опозиційний рух 194
 • Наш край у середині 1960-х — на початку 1980-х років 201
 • Узагальнення до теми 4 202

Тема 5. Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)
 • § 23. Україна в умовах політики "перебудови" 203
 • § 24. Соціально-економічне становище. в 1985-1991 pp . 207
 • § 25. Суспільно-політичні процеси в 1985-1991 рр 214
 • § 26. Національне та духовне відродження в Україні 222
 • § 27. Загострення суспільно-політичної кризи в СРСР у 1990-1991 рр 228
 • § 28. Проголошення незалежності України та припинення існування СРСР 235
 • Наш край у 1985 1991 рр 240
 • Узагальнення до теми 5 240

Тема 6. Україна в умовах незалежності
 • § 29. Державотворчі процеси в умовах незалежності 242
 • § 30. Суспільно-політичне життя в 1990-х роках . 247
 • § 31. Економічна ситуація в першій половині 1990-х років 254
 • § 32. Економічне життя в другій половині 1990-х років - на початку нового тисячоліття 260
 • § 33. Українське населення в роки незалежності 267
 • § 34. Культура України в роки незалежності 275
 • § 35. Екологічна ситуація в незалежній Україні 284
 • § 36. Релігійне та церковне життя в сучасній Україні 291
 • § 37. Сучасна Україна в міжнародній політиці 299
 • Розвиток краю в умовах незалежності України 308
 • Узагальнення до теми 6 308

Перед тим, як вирушити далі 310
Короткий словник термінів і понять 311
Хронологічна таблиця 315