link6576 link6577 link6578 link6579 link6580 link6581 link6582 link6583 link6584 link6585 link6586 link6587 link6588 link6589 link6590 link6591 link6592 link6593 link6594 link6595 link6596 link6597 link6598 link6599 link6600 link6601 link6602 link6603 link6604 link6605 link6606 link6607 link6608 link6609 link6610 link6611 link6612 link6613 link6614 link6615 link6616 link6617 link6618 link6619 link6620 link6621 link6622 link6623 link6624 link6625 link6626 link6627 link6628 link6629 link6630 link6631 link6632 link6633 link6634 link6635 link6636 link6637 link6638 link6639 link6640 link6641 link6642 link6643 link6644 link6645 link6646 link6647 link6648 link6649 link6650 link6651 link6652 link6653 link6654 link6655 link6656 link6657 link6658 link6659 link6660 link6661 link6662 link6663 link6664 link6665 link6666 link6667 link6668 link6669 link6670 link6671 link6672 link6673 link6674 link6675 link6676 link6677 link6678 link6679 link6680 link6681 link6682 link6683 link6684 link6685 link6686 link6687 link6688 link6689 link6690 link6691 link6692 link6693 link6694 link6695 link6696 link6697 link6698 link6699 link6700 link6701 link6702 link6703 link6704 link6705 link6706 link6707 link6708 link6709 link6710 link6711 link6712

Струкевич О.К. - Історія України. Підручник для 11 класу


Название: Історія України. Підручник для 11 класу

Автор: Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.
К.: Грамота,  2011.- 320 с.
ISBN: 978-966-349-310-7
PDF 26 Мб
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы
 
Підручник містить навчальний матеріал з історії України від початку Другої світової війни до сьогодення. Навчальний матеріал містить грунтовні відомості та факти з історії України в згаданий період. Матеріал подано і структуровано згідно чинної програми.
 
Навчальний матеріал дасть змогу учням усвідомити життя минулих поколінь, з’ясувати передумови сучасних суспільних процесів, допоможе їм визначити власне місце в системі глобальних і національно-державних координат, узяти на себе роль суб`єкта і творця історії нашої Батьківщини.

Свої загальнолюдські та національні, соціально-політичні й політико-правові, духовно-культурні й гуманітарні цінності й норми учні визначатимуть в ході послідовного вивчення таких тем:
• Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). Велика Вітчизняна війна (1941 1945);
• Україна в перші повоєнні роки (1945 р. початок 1950-х років);
• Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х років);
• Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х початок 1980-х років);
• Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985- 1991);
• Україна в умовах незалежності.
 
 
ЗМІСТ

Від авторів 5

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). Велика Вітчизняна війна (1941-1945)
 • § 1. Україна на початку Другої світової війни 8
 • § 2. Оборонні бої в Україні в 1941-1942 рр. Окупація України 19
 • § 3. Життя мирного населення України в роки війни 29
 • § 4. Антинацистський рух Опору 41
 • § 5. Визволення України від нацистських загарбників 51
 • § 6. Завершальний період війни 61
 • Наш край у 1939-1945 рр. 70
 • Узагальнення до теми 1 70

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 р. — початок 1950-х років)
 • § 7. Україна в післявоєнній відбудові 72
 • § 8. Західна Україна в повоєнні роки 82
 • § 9. Післявоєнне суспільно-політичне життя та культура 89
 • Наш край у 1945 р. на початку 1950-х років 98
 • Узагальнення до теми 2 98

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х років)
 • § 10. Початковий період десталінізації в Україні 100
 • § 11. Перші кроки лібералізації суспільного життя 107
 • § 12. Спроба економічних і соціальних реформ 116
 • § 13. Науково-технічна революція, освіта і наука 127
 • § 14. «Відлига» в українській культурі 134
 • § 15. Дисидентський рух в Україні. Релігійна політика 143
 • Наш край у 1950-1960-х роках 149
 • Узагальнення до теми 3 149

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - початок 1980-х років)
 • § 16. Суспільно-політичні зміни в УРСР 151
 • § 17 18. Становище економіки УРСР протягом другої половини 1960-х - початку 1980-х років 158
 • § 19. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери 168
 • § 20. Життя партійно-державної номенклатури та народу 175
 • § 21. Культура в середині 1960-х у першій половині 1980-х років 183
 • § 22. Опозиційний рух 194
 • Наш край у середині 1960-х — на початку 1980-х років 201
 • Узагальнення до теми 4 202

Тема 5. Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)
 • § 23. Україна в умовах політики "перебудови" 203
 • § 24. Соціально-економічне становище. в 1985-1991 pp . 207
 • § 25. Суспільно-політичні процеси в 1985-1991 рр 214
 • § 26. Національне та духовне відродження в Україні 222
 • § 27. Загострення суспільно-політичної кризи в СРСР у 1990-1991 рр 228
 • § 28. Проголошення незалежності України та припинення існування СРСР 235
 • Наш край у 1985 1991 рр 240
 • Узагальнення до теми 5 240

Тема 6. Україна в умовах незалежності
 • § 29. Державотворчі процеси в умовах незалежності 242
 • § 30. Суспільно-політичне життя в 1990-х роках . 247
 • § 31. Економічна ситуація в першій половині 1990-х років 254
 • § 32. Економічне життя в другій половині 1990-х років - на початку нового тисячоліття 260
 • § 33. Українське населення в роки незалежності 267
 • § 34. Культура України в роки незалежності 275
 • § 35. Екологічна ситуація в незалежній Україні 284
 • § 36. Релігійне та церковне життя в сучасній Україні 291
 • § 37. Сучасна Україна в міжнародній політиці 299
 • Розвиток краю в умовах незалежності України 308
 • Узагальнення до теми 6 308

Перед тим, як вирушити далі 310
Короткий словник термінів і понять 311
Хронологічна таблиця 315