link6987 link6988 link6989 link6990 link6991 link6992 link6993 link6994 link6995 link6996 link6997 link6998 link6999 link7000 link7001 link7002 link7003 link7004 link7005 link7006 link7007 link7008 link7009 link7010 link7011 link7012 link7013 link7014 link7015 link7016 link7017 link7018 link7019 link7020 link7021 link7022 link7023 link7024 link7025 link7026 link7027 link7028 link7029 link7030 link7031 link7032 link7033 link7034 link7035 link7036 link7037 link7038 link7039 link7040 link7041 link7042 link7043 link7044 link7045 link7046 link7047 link7048 link7049 link7050 link7051 link7052 link7053 link7054 link7055 link7056 link7057 link7058 link7059 link7060 link7061 link7062 link7063 link7064 link7065 link7066 link7067 link7068 link7069 link7070 link7071 link7072 link7073 link7074 link7075 link7076 link7077 link7078 link7079 link7080 link7081 link7082 link7083 link7084 link7085 link7086 link7087 link7088 link7089 link7090 link7091 link7092 link7093 link7094 link7095 link7096 link7097 link7098 link7099 link7100 link7101 link7102 link7103 link7104 link7105 link7106 link7107 link7108 link7109 link7110 link7111 link7112 link7113 link7114 link7115 link7116 link7117 link7118 link7119 link7120 link7121 link7122 link7123

Субтельний О. - Україна: Історія (1993, DOC)

Название: Україна: Історія

Автор: Орест Субтельний
Київ : Либідь, 1993. - 720 с.
ISBN 5-325-00451-4
DOC  3,8 Мб 
Язык: украинский
 
«Історія України» Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки разів.
Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об`єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного відродження України.
Охоплює період від давніх часів до розпаду Радянського Союза.
Содержание
КИЇВСЬКА РУСЬ
ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Східні слов`яни
Суперечки з норманістами
Піднесення Києва
Перші правителі Києва
Київ у зеніті слави
Занепад Києва
СУСПІЛЬСТВО Й КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Політичний устрій
Суспільна організація
Господарська діяльність
Культура Київської Русі
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
Роздробленість
Південно-Західна Україна: Галицько-Волинське князівство
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ
Експансія литовців на Україну
Експансія Польщі на Україну
Польсько-литовська унія
Люблінська унія 1569 р.
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Українці у Речі Посполитій
Система власності на Україні
Традиційне господарство
Зміцнення шляхти
Закріпачення селянства
РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА
Церковне та культурне життя
Полонізація української знаті
Відродження православ`я
Берестейська унія 1596 р.
 
КОЗАЦЬКА ЕРА
ЕТАП ФОРМУВАННЯ
Порубіжне суспільство
Козаки
Перші повстання
Події церковного й культурного життя
ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ
Напередодні Великого повстання
Богдан Хмельницький
Переяславська угода
Завершальна стадія Великого повстання
РУЇНА
Новий устрій
Зміни в суспільному устрої
Початок Руїни
Лівобережжя під владою Росії
Територіальний поділ
Культурне життя
Зміни в церковному житті
ГЕТЬМАНЩИНА
Козацький уряд
Переломний момент
Занепад української автономії
Російська експансія
СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА Й КУЛЬТУРА
Економіка
Соціальні зміни в Гетьманщині
Відкриття Півдня
Демографічна й територіальна статистика
Правобережжя під владою Польщі
Культурне життя
 
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ
УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
Російська імперія
Політичні події
Реформи в Російській імперії
Австрійська імперія
Українці під владою Габсбургів
Реформи Габсбургів і західні українці
ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Концепція нації
Інтелігенція
«Будівельні блоки» національної ідентичності
Тарас Шевченко
Кирило-Мефодіївське товариство
Зростання національної свідомості на Західній Україні
ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ
Зміни в Австрійській імперії
Зміни в Російській Імперії
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Нужденне село
Індустріалізація
Національні меншості на Україні
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Українофіли
Російський революційний рух на Україні
Українські політичні партії
Революція 1905 р.
Розвиток культури
СХІДНА ГАЛИЧИНА:ОПЛОТ УКРАЇНСТВА
Соціально-економічний аспект
Новий політичний лад
Реакція українців
Зростання організованості
Польсько-українська конфронтація
Буковина і Закарпаття
 
УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ
ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ
Українці в першій світовій війні
Російські революції
Революція на Україні
Більшовицький переворот і Центральна Рада
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Гетьманщина
Анархія
Директорія
Більшовики
Боротьба на заході
Розв`язка
Перемога більшовиків
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті
Воєнний комунізм і НЕП
Створення Радянського Союзу
Українізація
Національний комунізм
Розвиток культури
Церковне життя
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: ДРАМАТИЧНІ 30-ті
Сталін і сталінізм
Великий перелом
Голодомор 1932—1933 рр.
Великий терор
Кінець українізації
ЗАХІДНА УКРАЇНА МІЖ ВІЙНАМИ
Новий статус західних українців
Політика Польщі щодо українців
Соціально-економічні умови
Реакція українців
Революційний рух
Українці під владою Румунії
Українці в Чехословаччині
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Війна на Україні: перший етап
Війна на Україні: другий етап
ОУН і нацистська Німеччина
Нацистська влада на Україні
Рух Опору
Повернення радянської влади на Україну
ВІДБУДОВА І ВІДНОВЛЕННЯ
Урегулювання територіальних питань та зміни у складі населення
Відбудова
Поглинення Західної України
Ідеологічний наступ сталінізму
ВІДЛИГА
Нове керівництво
Україна: «друга серед рівних»
Десталінізація
Експерименти в економіці
Активізація інтелігенції
Реакція
ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ
Люди «нагорі»
Дисидентський рух
Русифікація
Суспільні зміни
Ера Горбачова