Субтельний О. - Україна: Історія (1993, DOC)

Название: Україна: Історія

Автор: Орест Субтельний
Київ : Либідь, 1993. - 720 с.
ISBN 5-325-00451-4
DOC  3,8 Мб 
Язык: украинский
 
«Історія України» Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки разів.
Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об`єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного відродження України.
Охоплює період від давніх часів до розпаду Радянського Союза.
Содержание
КИЇВСЬКА РУСЬ
ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Східні слов`яни
Суперечки з норманістами
Піднесення Києва
Перші правителі Києва
Київ у зеніті слави
Занепад Києва
СУСПІЛЬСТВО Й КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Політичний устрій
Суспільна організація
Господарська діяльність
Культура Київської Русі
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
Роздробленість
Південно-Західна Україна: Галицько-Волинське князівство
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ
Експансія литовців на Україну
Експансія Польщі на Україну
Польсько-литовська унія
Люблінська унія 1569 р.
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Українці у Речі Посполитій
Система власності на Україні
Традиційне господарство
Зміцнення шляхти
Закріпачення селянства
РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА
Церковне та культурне життя
Полонізація української знаті
Відродження православ`я
Берестейська унія 1596 р.
 
КОЗАЦЬКА ЕРА
ЕТАП ФОРМУВАННЯ
Порубіжне суспільство
Козаки
Перші повстання
Події церковного й культурного життя
ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ
Напередодні Великого повстання
Богдан Хмельницький
Переяславська угода
Завершальна стадія Великого повстання
РУЇНА
Новий устрій
Зміни в суспільному устрої
Початок Руїни
Лівобережжя під владою Росії
Територіальний поділ
Культурне життя
Зміни в церковному житті
ГЕТЬМАНЩИНА
Козацький уряд
Переломний момент
Занепад української автономії
Російська експансія
СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА Й КУЛЬТУРА
Економіка
Соціальні зміни в Гетьманщині
Відкриття Півдня
Демографічна й територіальна статистика
Правобережжя під владою Польщі
Культурне життя
 
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ
УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
Російська імперія
Політичні події
Реформи в Російській імперії
Австрійська імперія
Українці під владою Габсбургів
Реформи Габсбургів і західні українці
ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Концепція нації
Інтелігенція
«Будівельні блоки» національної ідентичності
Тарас Шевченко
Кирило-Мефодіївське товариство
Зростання національної свідомості на Західній Україні
ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ
Зміни в Австрійській імперії
Зміни в Російській Імперії
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Нужденне село
Індустріалізація
Національні меншості на Україні
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Українофіли
Російський революційний рух на Україні
Українські політичні партії
Революція 1905 р.
Розвиток культури
СХІДНА ГАЛИЧИНА:ОПЛОТ УКРАЇНСТВА
Соціально-економічний аспект
Новий політичний лад
Реакція українців
Зростання організованості
Польсько-українська конфронтація
Буковина і Закарпаття
 
УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ
ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ
Українці в першій світовій війні
Російські революції
Революція на Україні
Більшовицький переворот і Центральна Рада
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Гетьманщина
Анархія
Директорія
Більшовики
Боротьба на заході
Розв`язка
Перемога більшовиків
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті
Воєнний комунізм і НЕП
Створення Радянського Союзу
Українізація
Національний комунізм
Розвиток культури
Церковне життя
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: ДРАМАТИЧНІ 30-ті
Сталін і сталінізм
Великий перелом
Голодомор 1932—1933 рр.
Великий терор
Кінець українізації
ЗАХІДНА УКРАЇНА МІЖ ВІЙНАМИ
Новий статус західних українців
Політика Польщі щодо українців
Соціально-економічні умови
Реакція українців
Революційний рух
Українці під владою Румунії
Українці в Чехословаччині
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Війна на Україні: перший етап
Війна на Україні: другий етап
ОУН і нацистська Німеччина
Нацистська влада на Україні
Рух Опору
Повернення радянської влади на Україну
ВІДБУДОВА І ВІДНОВЛЕННЯ
Урегулювання територіальних питань та зміни у складі населення
Відбудова
Поглинення Західної України
Ідеологічний наступ сталінізму
ВІДЛИГА
Нове керівництво
Україна: «друга серед рівних»
Десталінізація
Експерименти в економіці
Активізація інтелігенції
Реакція
ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ
Люди «нагорі»
Дисидентський рух
Русифікація
Суспільні зміни
Ера Горбачова