Субтельний О. - Україна: Історія (1991, DjVU)
Автор: Орест Субтельний
Название: Україна: Історія 
Київ: Либідь, 1991.- 512 с.
Переклад з англійської Юрка Шевчука
ISBN 5-325-00090-Х 
DjVu  13,2 mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

Перекладено за виданням: Orest Subtelny, Ukraine: A History. University of Toronto Press, 1988

Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об`єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного відродження України.
Для істориків, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного минулого України.

Содержание

Розповідь канадського історика про минуле й сучасне України (С. В. Кульчицький) 5

Від автора 15

ВСТУП: НАЙДАВНІШІ ЧАСИ 17

Частина перша
КИЇВСЬКА РУСЬ 29

1. Піднесення й занепад Київської Русі ЗО
2. Суспільство й культура Київської Русі 51
3. Галицько-Волинське князівство 61

Частина друга
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА 69

4. Під владою Польщі та Литви 70
5. Соціальна структура та економічні зміни. 79
6. Релігія та культура 88

Частина третя
КОЗАЦЬКА ЕРА 97

7. Етап формування 98
8. Велике повстання 115
9. Руїна 128
10. Гетьманщина 145
11. Суспільство, економіка й культура 163

Частина четверта
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ 183

12. Україна у складі Російської та Австрійської імперій 184
13. Зростання національної свідомості 200
14. Імперські реформи 218
15. Соціально-економічні зміни 231
16. Діяльність інтелігенції 248
17. Східна Галичина: оплот українства 272

Частина п`ята
УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ 295

18. Війна і революція 296
19. Українська революція 310
20. Радянська Україна: новаторські 20-ті 332
21. Радянська Україна: драматичні 30-ті 351
22. Західна Україна між війнами 369
23. Україна у другій світовій війні 392
24. Відбудова і відновлення 419
25. Відлига 431
26. Застій та спроби реформ 441
27. Імміграція 463
28. Українська діаспора 479

Постскриптум 490
Список основних джерел 497
Іменний покажчик 500