link7124 link7125 link7126 link7127 link7128 link7129 link7130 link7131 link7132 link7133 link7134 link7135 link7136 link7137 link7138 link7139 link7140 link7141 link7142 link7143 link7144 link7145 link7146 link7147 link7148 link7149 link7150 link7151 link7152 link7153 link7154 link7155 link7156 link7157 link7158 link7159 link7160 link7161 link7162 link7163 link7164 link7165 link7166 link7167 link7168 link7169 link7170 link7171 link7172 link7173 link7174 link7175 link7176 link7177 link7178 link7179 link7180 link7181 link7182 link7183 link7184 link7185 link7186 link7187 link7188 link7189 link7190 link7191 link7192 link7193 link7194 link7195 link7196 link7197 link7198 link7199 link7200 link7201 link7202 link7203 link7204 link7205 link7206 link7207 link7208 link7209 link7210 link7211 link7212 link7213 link7214 link7215 link7216 link7217 link7218 link7219 link7220 link7221 link7222 link7223 link7224 link7225 link7226 link7227 link7228 link7229 link7230 link7231 link7232 link7233 link7234 link7235 link7236 link7237 link7238 link7239 link7240 link7241 link7242 link7243 link7244 link7245 link7246 link7247 link7248 link7249 link7250 link7251 link7252 link7253 link7254 link7255 link7256 link7257 link7258 link7259 link7260

Субтельний О. - Україна: Історія (1991, DjVU)
Автор: Орест Субтельний
Название: Україна: Історія 
Київ: Либідь, 1991.- 512 с.
Переклад з англійської Юрка Шевчука
ISBN 5-325-00090-Х 
DjVu  13,2 mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой

Перекладено за виданням: Orest Subtelny, Ukraine: A History. University of Toronto Press, 1988

Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об`єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного відродження України.
Для істориків, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного минулого України.

Содержание

Розповідь канадського історика про минуле й сучасне України (С. В. Кульчицький) 5

Від автора 15

ВСТУП: НАЙДАВНІШІ ЧАСИ 17

Частина перша
КИЇВСЬКА РУСЬ 29

1. Піднесення й занепад Київської Русі ЗО
2. Суспільство й культура Київської Русі 51
3. Галицько-Волинське князівство 61

Частина друга
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА 69

4. Під владою Польщі та Литви 70
5. Соціальна структура та економічні зміни. 79
6. Релігія та культура 88

Частина третя
КОЗАЦЬКА ЕРА 97

7. Етап формування 98
8. Велике повстання 115
9. Руїна 128
10. Гетьманщина 145
11. Суспільство, економіка й культура 163

Частина четверта
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ 183

12. Україна у складі Російської та Австрійської імперій 184
13. Зростання національної свідомості 200
14. Імперські реформи 218
15. Соціально-економічні зміни 231
16. Діяльність інтелігенції 248
17. Східна Галичина: оплот українства 272

Частина п`ята
УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ 295

18. Війна і революція 296
19. Українська революція 310
20. Радянська Україна: новаторські 20-ті 332
21. Радянська Україна: драматичні 30-ті 351
22. Західна Україна між війнами 369
23. Україна у другій світовій війні 392
24. Відбудова і відновлення 419
25. Відлига 431
26. Застій та спроби реформ 441
27. Імміграція 463
28. Українська діаспора 479

Постскриптум 490
Список основних джерел 497
Іменний покажчик 500