link8905 link8906 link8907 link8908 link8909 link8910 link8911 link8912 link8913 link8914 link8915 link8916 link8917 link8918 link8919 link8920 link8921 link8922 link8923 link8924 link8925 link8926 link8927 link8928 link8929 link8930 link8931 link8932 link8933 link8934 link8935 link8936 link8937 link8938 link8939 link8940 link8941 link8942 link8943 link8944 link8945 link8946 link8947 link8948 link8949 link8950 link8951 link8952 link8953 link8954 link8955 link8956 link8957 link8958 link8959 link8960 link8961 link8962 link8963 link8964 link8965 link8966 link8967 link8968 link8969 link8970 link8971 link8972 link8973 link8974 link8975 link8976 link8977 link8978 link8979 link8980 link8981 link8982 link8983 link8984 link8985 link8986 link8987 link8988 link8989 link8990 link8991 link8992 link8993 link8994 link8995 link8996 link8997 link8998 link8999 link9000 link9001 link9002 link9003 link9004 link9005 link9006 link9007 link9008 link9009 link9010 link9011 link9012 link9013 link9014 link9015 link9016 link9017 link9018 link9019 link9020 link9021 link9022 link9023 link9024 link9025 link9026 link9027 link9028 link9029 link9030 link9031 link9032 link9033 link9034 link9035 link9036 link9037 link9038 link9039 link9040 link9041

Томаш Кемпа - Костянтин Василь Острозький (бл.1524/1525 -1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської
Автор : Томаш Кемпа
Название : Костянтин Василь Острозький (бл.1524/1525 -1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської
Хмельницький: ПП Мельник A.A., 2009. — 342 с.
ISBN: 978-966-8587-70-2
PDF  10,2 MB
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой 

Книга является переводом польского издания 1997 г. Автор исследует происхождение рода Острожских, дает детальное изложение биографии князя, его политической, экономической и просветительской деятельности, борьбы против унии. При написании работы использован огромный массив источников. В дополнениях дается генеалогическая таблица князей Острожских, список книг, изданных в типографиях Острога и Дермани, список имений князя, показчик персоналий.

Переклад та публікацію зроблено за виданням: Tomasz Kempa. Konstantyn Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 - 1608) wojewoda Kijowski і marszalek ziemi Wotynskiej. - Torun, 1997. - 289s. (із доповненнями та уточненнями автора)
З польської переклав Іван Ярмошик, кандидат історичних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науковий редактор: Володимир Молчанов, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України

На першій сторінці обкладинки використано портрет князя Костянтина Острозького. З цього приводу автор хоче зробити певні зауваження.
Частина істориків вважає, що це портрет гетьмана Костянтина Івановича Острозького, оскільки на зображенні той тримає булаву. Наскільки пригадую під час мого відвідання Острога, саме так трактують цей портрет у тамтешньому краєзнавчому музеї. Але, на мою думку, цей портрет, який походить із Мінського музею, достовірно передає образ князя Костянтина-Василя. Для цього достатньо порівняти це зображення князя з іншими уцілілими його портретами. Подібність є очевидною. Зрештою із хронік першої половини XVI ст. знаємо, що гетьман Костянтин Іванович Острозький був чоловіком невеликим та худорлявим (чоловік на портреті натомість є добре складеним і повнотілий). Невеликого тілоскпадення бачимо гетьмана і на картині „Битва під Оршею". Припускаємо, що на цій картині поміщене єдине збережене до сьогодні зображення (у трьох ситуаціях на полі битви) виконане в часи коли жив гетьман. Натомість портрет з обкладинки моєї книжки зробив художник, який жив у XVII а можливо навіть у XVIII ст. Бажаючи відтворити образ гетьмана Острозького послуговувався попросту портретом його сина.

Зміст

До українського читача 5
Вступ 7

РОЗДІЛ І. Походження Острозьких.
Костянтин Іванович Острозький 16

РОЗДІЛ II. Молодість. Боротьба за становище серед Литовсько-Руського можновладства . 28

РОЗДІЛ III. Громадянин Корони 53

РОЗДІЛ IV. В обороні кресів Речі Посполитої .77

РОЗДІЛ V. Дубно і Острог. Родинне життя. Меценат православної церкви. Ставлення до інших віросповідань 101

РОЗДІЛ VI. Реформа церкви і унія 141

РОЗДІЛ VII. Маєток і господарська діяльність Острозького 201

РОЗДІЛ VIII. Елекція Зигмунта III. Ставлення до козацьких повстань. В опозизиції до короля і Замойського. На схилі життя 222

ВИСНОВКИ 272
ДОДАТОК І. Генеалогічна таблиця кн. Острозьких 276
ДОДАТОК II. Список книг, виданих у друкарнях в Острозі та Дерм ані 277
ДОДАТОК III. Список маєтків Костянтина Острозького 279
Бібліографія . 284
Покажчик персоналій 315
Перелік ілюстрацій і мап . 336
Constantine Basil Ostrogski (n. 1524/1525 - 1608). Voivoda of Kiev and Marshal of Volhinia. Summary 337