Томаш Кемпа - Костянтин Василь Острозький (бл.1524/1525 -1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської
Автор : Томаш Кемпа
Название : Костянтин Василь Острозький (бл.1524/1525 -1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської
Хмельницький: ПП Мельник A.A., 2009. — 342 с.
ISBN: 978-966-8587-70-2
PDF  10,2 MB
Язык : Украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой 

Книга является переводом польского издания 1997 г. Автор исследует происхождение рода Острожских, дает детальное изложение биографии князя, его политической, экономической и просветительской деятельности, борьбы против унии. При написании работы использован огромный массив источников. В дополнениях дается генеалогическая таблица князей Острожских, список книг, изданных в типографиях Острога и Дермани, список имений князя, показчик персоналий.

Переклад та публікацію зроблено за виданням: Tomasz Kempa. Konstantyn Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 - 1608) wojewoda Kijowski і marszalek ziemi Wotynskiej. - Torun, 1997. - 289s. (із доповненнями та уточненнями автора)
З польської переклав Іван Ярмошик, кандидат історичних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науковий редактор: Володимир Молчанов, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України

На першій сторінці обкладинки використано портрет князя Костянтина Острозького. З цього приводу автор хоче зробити певні зауваження.
Частина істориків вважає, що це портрет гетьмана Костянтина Івановича Острозького, оскільки на зображенні той тримає булаву. Наскільки пригадую під час мого відвідання Острога, саме так трактують цей портрет у тамтешньому краєзнавчому музеї. Але, на мою думку, цей портрет, який походить із Мінського музею, достовірно передає образ князя Костянтина-Василя. Для цього достатньо порівняти це зображення князя з іншими уцілілими його портретами. Подібність є очевидною. Зрештою із хронік першої половини XVI ст. знаємо, що гетьман Костянтин Іванович Острозький був чоловіком невеликим та худорлявим (чоловік на портреті натомість є добре складеним і повнотілий). Невеликого тілоскпадення бачимо гетьмана і на картині „Битва під Оршею". Припускаємо, що на цій картині поміщене єдине збережене до сьогодні зображення (у трьох ситуаціях на полі битви) виконане в часи коли жив гетьман. Натомість портрет з обкладинки моєї книжки зробив художник, який жив у XVII а можливо навіть у XVIII ст. Бажаючи відтворити образ гетьмана Острозького послуговувався попросту портретом його сина.

Зміст

До українського читача 5
Вступ 7

РОЗДІЛ І. Походження Острозьких.
Костянтин Іванович Острозький 16

РОЗДІЛ II. Молодість. Боротьба за становище серед Литовсько-Руського можновладства . 28

РОЗДІЛ III. Громадянин Корони 53

РОЗДІЛ IV. В обороні кресів Речі Посполитої .77

РОЗДІЛ V. Дубно і Острог. Родинне життя. Меценат православної церкви. Ставлення до інших віросповідань 101

РОЗДІЛ VI. Реформа церкви і унія 141

РОЗДІЛ VII. Маєток і господарська діяльність Острозького 201

РОЗДІЛ VIII. Елекція Зигмунта III. Ставлення до козацьких повстань. В опозизиції до короля і Замойського. На схилі життя 222

ВИСНОВКИ 272
ДОДАТОК І. Генеалогічна таблиця кн. Острозьких 276
ДОДАТОК II. Список книг, виданих у друкарнях в Острозі та Дерм ані 277
ДОДАТОК III. Список маєтків Костянтина Острозького 279
Бібліографія . 284
Покажчик персоналій 315
Перелік ілюстрацій і мап . 336
Constantine Basil Ostrogski (n. 1524/1525 - 1608). Voivoda of Kiev and Marshal of Volhinia. Summary 337