link9453 link9454 link9455 link9456 link9457 link9458 link9459 link9460 link9461 link9462 link9463 link9464 link9465 link9466 link9467 link9468 link9469 link9470 link9471 link9472 link9473 link9474 link9475 link9476 link9477 link9478 link9479 link9480 link9481 link9482 link9483 link9484 link9485 link9486 link9487 link9488 link9489 link9490 link9491 link9492 link9493 link9494 link9495 link9496 link9497 link9498 link9499 link9500 link9501 link9502 link9503 link9504 link9505 link9506 link9507 link9508 link9509 link9510 link9511 link9512 link9513 link9514 link9515 link9516 link9517 link9518 link9519 link9520 link9521 link9522 link9523 link9524 link9525 link9526 link9527 link9528 link9529 link9530 link9531 link9532 link9533 link9534 link9535 link9536 link9537 link9538 link9539 link9540 link9541 link9542 link9543 link9544 link9545 link9546 link9547 link9548 link9549 link9550 link9551 link9552 link9553 link9554 link9555 link9556 link9557 link9558 link9559 link9560 link9561 link9562 link9563 link9564 link9565 link9566 link9567 link9568 link9569 link9570 link9571 link9572 link9573 link9574 link9575 link9576 link9577 link9578 link9579 link9580 link9581 link9582 link9583 link9584 link9585 link9586 link9587 link9588 link9589

Трипільська цивілізація у спадщині України (ред. Черняков)
Название: Трипільська цивілізація у спадщині України. Матеріали наук.-практ. конфер.
Гл. ред.: Черняков 
К.: Вид. центр. "Просвіта", 2004. — 328 с.
ISBN 966-7551-87-3
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы + текст
DjVu  5 MB 

У науковому збірнику представлені матеріали, підготовлені політичними діячами, археологами, музейними працівниками, викладачами вузів, науковцями різних галузей знань, пов`язаних з питаннями дослідження пам`яток трипільської культури. Подано різні аспекти інтерпретації вивчення трипільських пам`яток, що велись понад 100 років. Визначена їх величезна роль в історико-культурній спадщині України як духовного та культурного фундаменту розбудови сучасної незалежної держави у Європі.
Книга розрахована на археологів, істориків, культурологів, краєзнавців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів історії, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією України та джерелами історико-культурної спадщини українського народу, їх місцем та роллю у світовій скарбниці минулого.
Чому Трипілля в спадщині України? Бо існує багато підстав для усвідомлення культури Трипілля як надзвичайно важливого засадничого цивілізаційного вогнища, чи явища в становленні українського народу. Для нас, українців, підтвердження такого статусу Трипілля є нагальною вимогою часу, об`єднуючим фактором, символом історичної гордості за свій народ. Такі наші прагнення не є винятковими. Вони властиві коленому народові.
Важливість такого статусу Трипілля зобов`язує нас до пошуку нових доказів, нових відкриттів саме в такому напрямку. І це не є політизацією науки, бо наука перед тим, як дати відповідь на якесь питання, спочатку має його сформулювати. Таке питання сформульоване давно, але тривалий час багато хто уникав, зрізних причин, відповіді на нього. Сьогодні це питання постало, бо на те є веління часу і потреба суспільства.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА З
МОВЧАН Павло ВІДКРИЙМО ТАЄМНИЦЮ РОДУ 8

ТРИПІЛЬСЬКА СПАДЩИНА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

ЗАЄЦЬ Іван Олександрович
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОХОРОНИ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 12
ЧЕРНЯК Володимир ТРИПІЛЛЯ - ВІКНО У ПОЧАТОК ІСТОРІЇ 28
ЧЕРНЯКОВ Іван КОНЦЕПЦІЇ АВТОХТОННОГО, МІГРАЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ ЗВ`ЯЗОК З ТЕОРІЄЮ ПОСТІЙНОСТІ ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 41
ЯКУБЕНКО Олена ТРИПІЛЬСЬКА КОЛЕКЦІЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗБЕРІГАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 56
ПОЛІЩУК Людмила ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ПАМ`ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ОДЕСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ МУЗЕЇ 71
ЧАБАНЮК Владислав ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА "ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА" 77
ГОРОДИСЬКИЙ Микола КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ В С. ТРИПІЛЛЯ: ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 81
ТРАЧУК Олексій ПОДОРОЖІ ДО ПРАДАВНІХ ХЛІБОРОБСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ТРАДИЦІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 84
РЯБОВА Валентина СТАН ВИВЧЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - ЗАНЕПАД УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЇ 92
БОЙКО Іван, РОЗЕНКО Павло ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ТРИПІЛЛЯ" 97

ТРИПІЛЛЯ У ВИМІРІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СТАРОГО СВІТУ

ВІДЕЙКО Михайло Юрійович НОВА ХРОНОЛОГІЯ КУКУТЕНІ-ТРИПІЛЛЯ 106
ПАВЛЕНКО Юрій ЕТНОМОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НОСІЇВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 118
ПЕТРЕНКО Владислав ЕПОНІМНЕ УСАТОВЕ ТА ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИУСАТІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 137
МИЦИК Вадим СВЯЩЕННЕ КОЛО 145
САННІКОВА Любов ЗАСАДИ РАННЬОПРАСЛОВ`ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ СПРИЙНЯТТЯ ВСЕСВІТУ ЛЮДСЬКОЮ СВІДОМІСТЮ: РЕАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ ПЕРВИННОГО АЛГОРИТМУ. ЕНІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152

КУЛЬТУРНО-ГОСПОДАРЧІ ДОСЯГНЕННЯ ТРИПІЛЬЦІВ

КРУЦ Володимир ПОСЕЛЕННЯ-ГІГАНТИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МЕЖИРІЧЧІ ПІВДЕННОГО БУГУ Й ДНІПРА. 176
КЛОЧКО Віктор ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА СПРАВА ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 182
ПАШКЕВИЧ Галина ПАЛЕОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 194
ЖУРАВЛЬОВ Олег МИСЛИВСТВО ТРИПІЛЬСЬКИХ ПЛЕМЕН УКРАЇНИ 201
РИЖОВ Сергій СТОЛОВА КЕРАМІКА ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 211
ОЛЬГОВСЬКИЙ Сергій ТРИПІЛЬСЬКИЙ МЕТАЛ В СИСТЕМІ БАЛКАНО-КАРПАТСЬКОЇ ТА МАЛОАЗІЙСЬКОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОВІНЦІЇ 219
ЛОЗКО Галина РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ ТРИПІЛЬЦІВ: НА МАТЕРІАЛІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 223

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ`ЯТОК

ЧЕРНЯКОВ Іван, ЛЕЖУХ Іван, ДАЦЕНКО Леонід СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 232
ДУДКІН Валерій ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ МЕТОДАМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 255
БОБРОВСЬКИЙ Тимур НОВА ПАМ`ЯТКА ТРИПІЛЬСЬКОГО ЧАСУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА. 261
В ІД ЕЙ КО Михайло Михайлович КОМП`ЮТЕРНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ ТАЖИТЕЛ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 267
ОВЧИННИКОВ Едуард ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА НА КАНІВЩИНІ 272
ЗАЄЦЬ Іван Іванович ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОДІЛЛІ 281
БУЗЯН Галина ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ КРУТУХА-ЖОЛОБ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ДНІПРА 288
МОВША Тамара КОРВІН-ПІОТРОВСЬКИЙ Олексій БУЗЯН Галина РОЗВІДКИ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ`ЯТОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ КИЇВЩИНИ (СЛІДАМИ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ) 299
ТКАЧУК Тарас ПЕЧЕРА ВЕРТЕБА ТА її ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПРУТО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 307

РЕКОМЕНДАЦІЇ 315
АВТОРИ 318
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 322
ЗМІСТ 323