Турченко Ф.Г. - Новітня історія України. Частина друга. 1939 - 2001. 11 клас
Название: Новітня історія України. Частина друга. 1939 - 2001. 11 клас
Автор: Турченко Ф. Г., Тимченко С. М., Панченко П. П.
К.: Генеза, 2001.- 383 с.
ISBN: 978-966-504-052-9
PDF  209 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы 
 
У підручнику подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до початку ХХІ ст. Особлива увага приділяється питанням, недостатньо висвітленим і спотвореним або сфальсифікованим офіційною радянською історіографією: особливостям соціально-економічного й політичного розвитку України в роки радянської влади, впливу тоталітарної системи на культурно-ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної української держави.
 
Перед вами підручник з історії України, з яким ви будете працювати у класі. Хронологічно підручник охоплює події в Україні від початку Другої світової війни до 2001 р. На початку цього періоду наша країна пройшла через небачені раніше воєнні випробування 1939-1945 pp., але не була зламана, деморалізована. Переживши третій радянський голодомор 1946-1947 pp., в надзвичайно складних умовах бездержавності й тоталітарного сталінського режиму вона за короткий час відбудувала свою економіку і добилася подальшого її розвитку. З 1953 р. почалася де-сталінізація, перервана у 1964 р., так і не виправдавши надій і очікувань українського народу. У 1965 р. Українська PCP разом з іншими республіками СРСР вступила в етап гострої кризи радянської системи - «застою», що закінчився у 1985 р. низкою реформ, покликаних пристосувати радянський лад до потреб часу. Ці реформи - «перебудова» - закінчилися провалом. У серпні 1991 р. силами прибічників тоталітарного режиму була здійснена спроба реакційного повороту, що зазнала краху. Результатом цих подій став розвал однієї з найбільших імперій світу - Радянського Союзу. Здійснилася віковічна мрія українського народу - Україна стала незалежною.

Таким чином, у випускному класі ви будете вивчати особливу історію. Це історія не лише тих поколінь, що відійшли у Вічність. Це історія живих людей - ваших дідусів і бабусь, ваших батьків. Нарешті, це ваша власна історія. Вступаючи в самостійне життя, ви перетворюєтеся на живих учасників історичного процесу. Аби бути свідомим свого місця й своєї ролі у суспільному житті, вкрай необхідно знати історію останніх десятиліть. Наше сьогодні виростає з учорашнього дня, а наше завтра буде ґрунтуватися на нашому сьогодні.

Содержание

1. україна під час другої світової війни (1939-1945) 4
2. повоєнна відбудова і розвиток україни (1945 - початок 1953 року) 73
3. україна в період десталінізації (1953-1964) 116
4. україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х -початок 80-х років) 168
5. розпад радянського союзу і відродження незалежності україни 216
6. україна в умовах незалежності 277