link274 link275 link276 link277 link278 link279 link280 link281 link282 link283 link284 link285 link286 link287 link288 link289 link290 link291 link292 link293 link294 link295 link296 link297 link298 link299 link300 link301 link302 link303 link304 link305 link306 link307 link308 link309 link310 link311 link312 link313 link314 link315 link316 link317 link318 link319 link320 link321 link322 link323 link324 link325 link326 link327 link328 link329 link330 link331 link332 link333 link334 link335 link336 link337 link338 link339 link340 link341 link342 link343 link344 link345 link346 link347 link348 link349 link350 link351 link352 link353 link354 link355 link356 link357 link358 link359 link360 link361 link362 link363 link364 link365 link366 link367 link368 link369 link370 link371 link372 link373 link374 link375 link376 link377 link378 link379 link380 link381 link382 link383 link384 link385 link386 link387 link388 link389 link390 link391 link392 link393 link394 link395 link396 link397 link398 link399 link400 link401 link402 link403 link404 link405 link406 link407 link408 link409 link410

Турченко Ф.Г. - Новітня історія України. Частина перша. 1914 - 1939. Підручник для 10 класу

Название: Новітня історія України. Частина перша. 1914 - 1939. Підручник для 10 класу
Автор: Турченко Федір Григорович
К.: Генеза,  2003.-  352 с. (3-е изд.)
ISBN: 966-504-069-3
PDF  204.95 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

У підручнику поданий систематизований виклад подій історії України, що охоплюють період між двома світовими війнами (1914-1939 рр.). В цей час Україна пройшла складний і важкий шлях від розчленованої між двома імперіями території до об’єднаної, проте лише формально незалежної республіки тоталітарного Радянського Союзу. В центрі уваги автора - перебіг подій Української революції 1917-1921 рр.

Підручник, який ти тримаєш у руках, присвячений першим 25 рокам новітньої історії України. За цей короткий час український народ пройшов через важкі випробування Першої світової війни, піднявся на національно-демократичну революцію, створив власну державу, яку декілька років захищав у жорстокій кровопролитній боротьбі, а зазнавши поразки, переніс жахи двох голодоморів, насильницьку колективізацію, сталінську індустріалізацію, масовий терор. І хоча головних своїх історичних завдань - незалежності й територіальної цілісності - українцям досягти не вдалося, вони в тих екстремальних умовах зберегли найголовніше: відчуття належності до свого народу, національну самосвідомість. А це було основною гарантією того, що історія України не закінчилася, що попереду нові її сторінки, а серед них - відродження власного державного життя.
   
ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО З

Тема 1. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
 • § 1. Українські землі напередодні війни 4
 • § 2. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України 8
 • § 3. Позиції українців щодо воюючих сторін 12
 • § 4. Захоплення російськими військами Галичини і Північної Буковини 18
 • § 5. Воєнні дії на території України в 1915 — 1916 роках .22
 • § 6. Українське суспільство і війна у 1915 — 1916 роках 27
 • § 7. Україна в умовах наростання економічної та політичної кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях 32
 • § 8. Україна в Першій світовій війні. Повторювально-узагальнюючий урок 36

Тема 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 - ПОЧАТОК 1918 РОКУ)
 • § 9. Крах самодержавного режиму в Україні 40
 • § 10. Початок української революції 46
 • § 11. Проголошення автономії України 53
 • § 12. Другий універсал та його наслідки 58
 • § 13. Політична ситуація в Україні у липні — серпні 1917 року 62
 • § 14. Наростання політичної боротьби у вересні - жовтні 1917 року 67
 • § 15. Проголошення Української Народної Республіки 71
 • § 16. Політичний курс Центральної Ради 76
 • § 17. Початок установлення більшовицької влади в УНР 81
 • § 18. Проголошення у Харкові радянської влади 84
 • § 19. Війна Радянської Росії з Українською Народною Республікою і проголошення незалежності УНР 88
 • § 20. Перша спроба радянізації України 93
 • § 21. Українська революція (1917 — початок 1918 року). Повторювально-узагальнюючий урок 99

Тема 3. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918 - 1920 РОКИ)
 • § 22. Берестейський мирний договір 104
 • § 23. Відновлення контролю Центральної Ради над Україною. Гетьманський переворот 108
 • § 24. Внутрішня та зовнішня політика Української держави 112
 • § 25. Боротьба проти гетьманського режиму 118
 • § 26. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР 123
 • § 27. Поразка Директорії 130
 • § 28. Західноукраїнська Народна Республіка 135
 • § 29. Польсько-українська війна і поразка ЗУНР 141
 • § 30. Політика радянської влади в Україні 1919 року 146
 • § 31. Боротьба за Наддніпрянську Україну влітку 1919 року 157
 • § 32. Крах денікінщини в Україні 161
 • § 33. Відновлення більшовицького режиму наприкінці 1919 - на початку 1920 року 166
 • § 34. «Воєнний комунізм» в Україні 1920 року 173
 • § 35. Радянсько-Польська війна та Україна 178
 • § 36. Розгром Врангеля 185
 • § 37. Освіта і наука України 1917 - 1920 років 190
 • § 38. Українське мистецтво і церковне життя 1917 - 1920 років 199
 • § 39. Наш край у 1917 - 1920 роках 207
 • § 40. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 — 1920) . Повторювально-узагальнюючий урок 207

Тема 4. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 - 1928 РОКИ)
 • § 41. Україна наприкінці 1920 -на початку 1921 року 213
 • § 42. Перехід до нової економічної політики 217
 • § 43. Передумови включення У СРР до складу СРСР 222
 • § 44. Статус України у складі Радянського Союзу 229
 • § 45. Відбудова промисловості 232
 • § 46. Відбудова сільського господарства 235
 • § 47. Політика українізації 239
 • § 48. Освіта і наука в роки непу 243
 • § 49. Література і мистецтво. Церковне життя 248
 • § 50. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 - 1928 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 252

Тема 5. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1928 - 1939 РОКИ)
 • § 51. Україна і зміна політичного курсу ВКП(б) 255
 • § 52. Початок сталінської індустріалізації України 260
 • § 53. Друга і третя п’ятирічки та їх підсумки 265
 • § 54. Прискорена колективізація 271
 • § 55. Розселянювання України 276
 • § 56. Голодомор 1932 - 1933 років 279
 • § 57. Колгоспи після голодомору 285
 • § 58. Соціально-політичний лад України 288
 • § 59. Масові репресії та їх жертви в Україні 292
 • § 60. Стан культури в Україні в 30-х роках 299
 • § 61. Література та мистецтво. Антицерковна політика влади 306
 • § 62. Радянська модернізація України (1928-1939 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 311

Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1920 - 1939 РОКАХ
 • § 63. Українські землі у складі Польщі 316
 • § 64. Партії і політична боротьба на українських землях Польщі 324
 • § 65. Українські землі у складі Румунії 330
 • § 66. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини 335
 • § 67. Західноукраїнські землі в 1920 - 1939 роках. Повторювально-узагальнюючий урок 341

Термінологічний словник 344
Список скорочень 347