Турченко Ф.Г. - Новітня історія України. Частина перша. 1914 - 1939. Підручник для 10 класу

Название: Новітня історія України. Частина перша. 1914 - 1939. Підручник для 10 класу
Автор: Турченко Федір Григорович
К.: Генеза,  2003.-  352 с. (3-е изд.)
ISBN: 966-504-069-3
PDF  204.95 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы

У підручнику поданий систематизований виклад подій історії України, що охоплюють період між двома світовими війнами (1914-1939 рр.). В цей час Україна пройшла складний і важкий шлях від розчленованої між двома імперіями території до об’єднаної, проте лише формально незалежної республіки тоталітарного Радянського Союзу. В центрі уваги автора - перебіг подій Української революції 1917-1921 рр.

Підручник, який ти тримаєш у руках, присвячений першим 25 рокам новітньої історії України. За цей короткий час український народ пройшов через важкі випробування Першої світової війни, піднявся на національно-демократичну революцію, створив власну державу, яку декілька років захищав у жорстокій кровопролитній боротьбі, а зазнавши поразки, переніс жахи двох голодоморів, насильницьку колективізацію, сталінську індустріалізацію, масовий терор. І хоча головних своїх історичних завдань - незалежності й територіальної цілісності - українцям досягти не вдалося, вони в тих екстремальних умовах зберегли найголовніше: відчуття належності до свого народу, національну самосвідомість. А це було основною гарантією того, що історія України не закінчилася, що попереду нові її сторінки, а серед них - відродження власного державного життя.
   
ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО З

Тема 1. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
 • § 1. Українські землі напередодні війни 4
 • § 2. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України 8
 • § 3. Позиції українців щодо воюючих сторін 12
 • § 4. Захоплення російськими військами Галичини і Північної Буковини 18
 • § 5. Воєнні дії на території України в 1915 — 1916 роках .22
 • § 6. Українське суспільство і війна у 1915 — 1916 роках 27
 • § 7. Україна в умовах наростання економічної та політичної кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях 32
 • § 8. Україна в Першій світовій війні. Повторювально-узагальнюючий урок 36

Тема 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 - ПОЧАТОК 1918 РОКУ)
 • § 9. Крах самодержавного режиму в Україні 40
 • § 10. Початок української революції 46
 • § 11. Проголошення автономії України 53
 • § 12. Другий універсал та його наслідки 58
 • § 13. Політична ситуація в Україні у липні — серпні 1917 року 62
 • § 14. Наростання політичної боротьби у вересні - жовтні 1917 року 67
 • § 15. Проголошення Української Народної Республіки 71
 • § 16. Політичний курс Центральної Ради 76
 • § 17. Початок установлення більшовицької влади в УНР 81
 • § 18. Проголошення у Харкові радянської влади 84
 • § 19. Війна Радянської Росії з Українською Народною Республікою і проголошення незалежності УНР 88
 • § 20. Перша спроба радянізації України 93
 • § 21. Українська революція (1917 — початок 1918 року). Повторювально-узагальнюючий урок 99

Тема 3. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918 - 1920 РОКИ)
 • § 22. Берестейський мирний договір 104
 • § 23. Відновлення контролю Центральної Ради над Україною. Гетьманський переворот 108
 • § 24. Внутрішня та зовнішня політика Української держави 112
 • § 25. Боротьба проти гетьманського режиму 118
 • § 26. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР 123
 • § 27. Поразка Директорії 130
 • § 28. Західноукраїнська Народна Республіка 135
 • § 29. Польсько-українська війна і поразка ЗУНР 141
 • § 30. Політика радянської влади в Україні 1919 року 146
 • § 31. Боротьба за Наддніпрянську Україну влітку 1919 року 157
 • § 32. Крах денікінщини в Україні 161
 • § 33. Відновлення більшовицького режиму наприкінці 1919 - на початку 1920 року 166
 • § 34. «Воєнний комунізм» в Україні 1920 року 173
 • § 35. Радянсько-Польська війна та Україна 178
 • § 36. Розгром Врангеля 185
 • § 37. Освіта і наука України 1917 - 1920 років 190
 • § 38. Українське мистецтво і церковне життя 1917 - 1920 років 199
 • § 39. Наш край у 1917 - 1920 роках 207
 • § 40. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 — 1920) . Повторювально-узагальнюючий урок 207

Тема 4. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 - 1928 РОКИ)
 • § 41. Україна наприкінці 1920 -на початку 1921 року 213
 • § 42. Перехід до нової економічної політики 217
 • § 43. Передумови включення У СРР до складу СРСР 222
 • § 44. Статус України у складі Радянського Союзу 229
 • § 45. Відбудова промисловості 232
 • § 46. Відбудова сільського господарства 235
 • § 47. Політика українізації 239
 • § 48. Освіта і наука в роки непу 243
 • § 49. Література і мистецтво. Церковне життя 248
 • § 50. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 - 1928 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 252

  підставки для вазонів ціна купити підставку під вазони магазин greendecor.com.ua, декор для саду.


Тема 5. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1928 - 1939 РОКИ)
 • § 51. Україна і зміна політичного курсу ВКП(б) 255
 • § 52. Початок сталінської індустріалізації України 260
 • § 53. Друга і третя п’ятирічки та їх підсумки 265
 • § 54. Прискорена колективізація 271
 • § 55. Розселянювання України 276
 • § 56. Голодомор 1932 - 1933 років 279
 • § 57. Колгоспи після голодомору 285
 • § 58. Соціально-політичний лад України 288
 • § 59. Масові репресії та їх жертви в Україні 292
 • § 60. Стан культури в Україні в 30-х роках 299
 • § 61. Література та мистецтво. Антицерковна політика влади 306
 • § 62. Радянська модернізація України (1928-1939 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 311

Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1920 - 1939 РОКАХ
 • § 63. Українські землі у складі Польщі 316
 • § 64. Партії і політична боротьба на українських землях Польщі 324
 • § 65. Українські землі у складі Румунії 330
 • § 66. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини 335
 • § 67. Західноукраїнські землі в 1920 - 1939 роках. Повторювально-узагальнюючий урок 341

Термінологічний словник 344
Список скорочень 347