link1918 link1919 link1920 link1921 link1922 link1923 link1924 link1925 link1926 link1927 link1928 link1929 link1930 link1931 link1932 link1933 link1934 link1935 link1936 link1937 link1938 link1939 link1940 link1941 link1942 link1943 link1944 link1945 link1946 link1947 link1948 link1949 link1950 link1951 link1952 link1953 link1954 link1955 link1956 link1957 link1958 link1959 link1960 link1961 link1962 link1963 link1964 link1965 link1966 link1967 link1968 link1969 link1970 link1971 link1972 link1973 link1974 link1975 link1976 link1977 link1978 link1979 link1980 link1981 link1982 link1983 link1984 link1985 link1986 link1987 link1988 link1989 link1990 link1991 link1992 link1993 link1994 link1995 link1996 link1997 link1998 link1999 link2000 link2001 link2002 link2003 link2004 link2005 link2006 link2007 link2008 link2009 link2010 link2011 link2012 link2013 link2014 link2015 link2016 link2017 link2018 link2019 link2020 link2021 link2022 link2023 link2024 link2025 link2026 link2027 link2028 link2029 link2030 link2031 link2032 link2033 link2034 link2035 link2036 link2037 link2038 link2039 link2040 link2041 link2042 link2043 link2044 link2045 link2046 link2047 link2048 link2049 link2050 link2051 link2052 link2053 link2054

Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах

Название: Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Украина - казацкое государство: Иллюстрированная история украинского казачества в 5175 Фото
Автор: коллектив авторов
Издательство: ЕММА
Год: 2007
Формат: djvu
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 1216 (Обл.-вид. арк. 82,7) (у роздачі відсутні сторінки: 1188-1209 (там реклама)
Размер: 538 МБ


ВСЕ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ЦВЕТНЫЕ
Ідейний задум видання "Україна - козацька держава" втілювався шляхом фотофіксацій та зібрання величезного масиву предметів матеріальної культури козацької доби, розпорошених не лише по Україні, а й по всьому світу. Для реалізації ідеї необхідно також було відшукати, описати і зафіксувати місця козацьких поховань та історичних, битв, взяти на облік пам`ятки архітектури, знайти і графічно змоделювати ілюстративний ряд, розкрити суть українського козацтва, підкресливши демократичність Козацької держави на тлі європейських монархій, показати її здобутки у різних сферах, соціально-політичного і культурного життя України. Адже саме в той час великого розмаху набула наука, освіта, храмове будівництво, образотворче і декоративно-прикладне мистецтво, книгодрукування, народна творчість. Зібраний і систематизований у такій значній кількості ілюстрований ряд пам`яток козацької історії разом з науковими дослідженнями вчених дає змогу всьому світові уявити розвиток та піднесення Козацької держави - України, глибше ознайомитися з історичними постатями та історико-культурними процесами Гетьманщини і Запорожжя.

До видання увійшло 5175 фотосвітлин, із них 535 фотоілюстрацій портретів гетьманів, кошових отаманів, козацької старшини та їхніх родин, 167 портретів історичних осіб козацької доби, церковних і культурно-освітніх діячів, письменників і вченим, воєвод і князів, імператорів і королів, понад 100 оригінальних портретів кобзарів і лірників. Практично всі портрети сфотографовані із стародавнього першоджерела. Сфотографовано і описано 453 одиниці холодної, вогнепальної зброї та військового спорядження, до видання увійшли практично всі 42 клейноди - булави, пірначі та келепи гетьманів і козацької старшини, що зберігаються в музеях України і за кордоном. Зібрана майже вся колекція народних картин "Козак Мамай" - 105 полотен і малюнків. 41 одиниця народних музичних інструментів- кобза, бандура, торбан і ліра. Сфотографовані і описані 187 стародруків і рукописів. Описано понад 380 одиниць золотарства та 50 виробів церковного шитва, із них 105 виробів - це вклади гетьманів, старшини та козаків до православних храмів і монастирів. Сфотографовано 160 православних храмів і 28 монастирів, побудованих, в добу козацького правління і завдяки ктиторству гетьманів і козацької старшини. Зафотофіксовано понад 100 козацьких могил та місць колишніх поховань.

Идейный замысел издания "Украина - казацкое государство" воплощался путем фотофиксаций и собрания огромного массива предметов материальной культуры казачества, распыленных не только по Украине, но и по всему миру. Для реализации идеи необходимо также было отыскать, описать и зафиксировать места казацких захоронений и исторических, сражений, взять на учет памятники архитектуры, найти и графически смоделировать иллюстративный ряд, раскрыть суть украинского казачества, подчеркнув демократичность Казацкого государства на фоне европейских монархий, показать ее достижения в различных сферах, социально-политической и культурной жизни Украины. Ведь именно в то время большой размах приобрела наука, образование, храмовое строительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, книгопечатание, народное творчество. Собранный и систематизированный в таком значительном количестве иллюстрированный ряд памятников казацкой истории вместе с научными исследованиями ученых позволяет всему миру представить развитие и подъем Казацкого государства - Украины, глубже ознакомиться с историческими фигурами и историко-культурными процессами Гетманщины и Запорожья.