Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах

Название: Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Украина - казацкое государство: Иллюстрированная история украинского казачества в 5175 Фото
Автор: коллектив авторов
Издательство: ЕММА
Год: 2007
Формат: djvu
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 1216 (Обл.-вид. арк. 82,7) (у роздачі відсутні сторінки: 1188-1209 (там реклама)
Размер: 538 МБ


ВСЕ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ЦВЕТНЫЕ
Ідейний задум видання "Україна - козацька держава" втілювався шляхом фотофіксацій та зібрання величезного масиву предметів матеріальної культури козацької доби, розпорошених не лише по Україні, а й по всьому світу. Для реалізації ідеї необхідно також було відшукати, описати і зафіксувати місця козацьких поховань та історичних, битв, взяти на облік пам`ятки архітектури, знайти і графічно змоделювати ілюстративний ряд, розкрити суть українського козацтва, підкресливши демократичність Козацької держави на тлі європейських монархій, показати її здобутки у різних сферах, соціально-політичного і культурного життя України. Адже саме в той час великого розмаху набула наука, освіта, храмове будівництво, образотворче і декоративно-прикладне мистецтво, книгодрукування, народна творчість. Зібраний і систематизований у такій значній кількості ілюстрований ряд пам`яток козацької історії разом з науковими дослідженнями вчених дає змогу всьому світові уявити розвиток та піднесення Козацької держави - України, глибше ознайомитися з історичними постатями та історико-культурними процесами Гетьманщини і Запорожжя.

До видання увійшло 5175 фотосвітлин, із них 535 фотоілюстрацій портретів гетьманів, кошових отаманів, козацької старшини та їхніх родин, 167 портретів історичних осіб козацької доби, церковних і культурно-освітніх діячів, письменників і вченим, воєвод і князів, імператорів і королів, понад 100 оригінальних портретів кобзарів і лірників. Практично всі портрети сфотографовані із стародавнього першоджерела. Сфотографовано і описано 453 одиниці холодної, вогнепальної зброї та військового спорядження, до видання увійшли практично всі 42 клейноди - булави, пірначі та келепи гетьманів і козацької старшини, що зберігаються в музеях України і за кордоном. Зібрана майже вся колекція народних картин "Козак Мамай" - 105 полотен і малюнків. 41 одиниця народних музичних інструментів- кобза, бандура, торбан і ліра. Сфотографовані і описані 187 стародруків і рукописів. Описано понад 380 одиниць золотарства та 50 виробів церковного шитва, із них 105 виробів - це вклади гетьманів, старшини та козаків до православних храмів і монастирів. Сфотографовано 160 православних храмів і 28 монастирів, побудованих, в добу козацького правління і завдяки ктиторству гетьманів і козацької старшини. Зафотофіксовано понад 100 козацьких могил та місць колишніх поховань.

Идейный замысел издания "Украина - казацкое государство" воплощался путем фотофиксаций и собрания огромного массива предметов материальной культуры казачества, распыленных не только по Украине, но и по всему миру. Для реализации идеи необходимо также было отыскать, описать и зафиксировать места казацких захоронений и исторических, сражений, взять на учет памятники архитектуры, найти и графически смоделировать иллюстративный ряд, раскрыть суть украинского казачества, подчеркнув демократичность Казацкого государства на фоне европейских монархий, показать ее достижения в различных сферах, социально-политической и культурной жизни Украины. Ведь именно в то время большой размах приобрела наука, образование, храмовое строительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, книгопечатание, народное творчество. Собранный и систематизированный в таком значительном количестве иллюстрированный ряд памятников казацкой истории вместе с научными исследованиями ученых позволяет всему миру представить развитие и подъем Казацкого государства - Украины, глубже ознакомиться с историческими фигурами и историко-культурными процессами Гетманщины и Запорожья.