link2192 link2193 link2194 link2195 link2196 link2197 link2198 link2199 link2200 link2201 link2202 link2203 link2204 link2205 link2206 link2207 link2208 link2209 link2210 link2211 link2212 link2213 link2214 link2215 link2216 link2217 link2218 link2219 link2220 link2221 link2222 link2223 link2224 link2225 link2226 link2227 link2228 link2229 link2230 link2231 link2232 link2233 link2234 link2235 link2236 link2237 link2238 link2239 link2240 link2241 link2242 link2243 link2244 link2245 link2246 link2247 link2248 link2249 link2250 link2251 link2252 link2253 link2254 link2255 link2256 link2257 link2258 link2259 link2260 link2261 link2262 link2263 link2264 link2265 link2266 link2267 link2268 link2269 link2270 link2271 link2272 link2273 link2274 link2275 link2276 link2277 link2278 link2279 link2280 link2281 link2282 link2283 link2284 link2285 link2286 link2287 link2288 link2289 link2290 link2291 link2292 link2293 link2294 link2295 link2296 link2297 link2298 link2299 link2300 link2301 link2302 link2303 link2304 link2305 link2306 link2307 link2308 link2309 link2310 link2311 link2312 link2313 link2314 link2315 link2316 link2317 link2318 link2319 link2320 link2321 link2322 link2323 link2324 link2325 link2326 link2327 link2328

Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст. / Вавричин, Дашкевич, Кришталович
Название: Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст.
Автор: Вавричин Марія Григорівна, Даткевич Ярослав Романович, Кришталович Уляна Романівна
К.: ДНВП «Картографія», 2004. - 208 с; іл.
Серія Пам`ятки картографії України (Продовження серії, започаткованої В. Кордтом у 1899 р)
ISBN 966-631-526-2
Язык: Украинский, английский
DjVu   189.52 MB
Качество: сканированные страницы

Альбом «Україна на стародавніх картах» включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В альбомі подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель, що були видані од кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними описами українською та англійською мовами.
Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує започатковану в Україні традицію перевидання факсимільних картографічних творів, що мають історичне та наукове значення.

Кожний етап людської цивілізації полишав прийдешнім поколінням велике різноманіття картографічних творів, що в скорім часі ставали пам`ятками історії науки і техніки, безцінним джерелом інформації, а деякі - ще й правдивими витворами мистецтва.
Карти й атласи минулого незрідка слугували першовитоками географічних та історичних знань, утримували дані, що їх важко, а то й неможливо було віднайти в інших джерельних свідченнях.
Саме тому публікація картографічних пам`яток у світовій практиці оддавна стала одним із превалюючих напрямів наукових досліджень. Поза тим, що з плином часу карти дедалі активніше виступали предметом наукових зацікавлень, до них почали виявляти інтерес колекціонери. Бажання багатьох дослідників, так само як і прагнення колекціонерів, мати копії стародавніх карт і атласів немало прислужилися популярності цих творів.
Факсимільні видання здебільшого присвячуються окремим картографічним творам. Доволі поширеними є наукові публікації, де групування факсиміле карт підлягає певному принципу - чи територіальному, чи хронологічному, чи то за місцем зберігання тощо.
Зображення території України на старовинних картах зафіксоване в дуже віддаленому од нас часі, тож і звернення до цієї теми з метою наукового вивчення так само давнє. Вагоме місце серед досліджень, присвячених темі відображення українських територій на стародавніх картах, займають факсимільні видання. Одним із таких відомих нам факсимільних видань, здійснених у 1893 p., є план Києва, що його у 1695 р. уклав полковник Г. Ушаков, додавши до нього науковий коментар. А в 1919 р. теж у Києві граф Михайло Тишкевич видав невелику добірку старовинних карт території України у вигляді атласу. І понині взірцевим серед факсимільних видань стародавніх карт вважається фундаментальний чотиритомний атлас Веніаміна Кордта (1899, 1906, 1910, 1931 pp.)- Першим випуском серії «Пам`ятки картографії України» OMonumenta Cartographica Ucrainae») і своєрідним продовженням серії, започаткованої В. Кордтом іще у 1899 p., стало факсимільне видання у 2000 р. «Спеціальної карти України Пйома Левассера де Боплана 1650 року» (8 аркушів у папці), доповнене ґрунтовним коментарем і покажчиком назв об`єктів, відображених на карті.
Пропоноване видання «Україна на стародавніх картах» включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах знаних львівських бібліотек - Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
До видання «Україна на стародавніх картах» увійшло 83 факсиміле стародавніх карт із зображенням українських земель од кінця XV до середини XVII ст., авторами яких є знані картографи минулого: Клавдій Птолемей, Герард Меркатор, Себастьян Мюнстер, Йодок Гондій, Віллєм Блау, Джованні Антоніо Маджіні, Абрагам Ортелій, Вацлав Ґродецький, Ґерард де Йоде, Бернард Сильван, Джакомо Ґастальді, Томаш Маковський, Ісаак Масса, Йоганн Гонтер, Сиґізмунд Герберштайн та ін. Територія України із різною ступінню детальності та достовірності відображена на картах світу, на Четвертій та Восьмій картах Європи, на Другій карті Азії, на численних картах окремих країн з прилеглими до них краями (Польщі, Литви, Росії, Угорщини, Румунії, Туреччини тощо). Ці карти були включені до різноманітних видань «Географії», «Космографії», географічних трактатів, підручників з географії, до географічних атласів (великих і кишенькового формату).
Вихід у світ пропонованого альбому репродукцій стародавніх карт є продовженням започаткованих в Україні традицій факсимільних перевидань картографічних творів, що мають історичне та наукове значення. Видання «Україна на стародавніх картах» є другим випуском відродженої серії «Пам`ятки картографії України».

Содержание

Переднє слово 5

[Карта Середньої та Східної Європи].
Є. Мюнцер, Микола з Кузи, 1493 p., Нюрнберг 8

Четверта карта Європи,
К. Птолемей, Б. Сильван, 1511 p., Венеція 10

Восьма карта Європи,
К. Птолемей, Б. Сильван, 1511 p., Венеція 12

Дев`ята карта Європи,
К. Птолемей, Б. Сильван, 1511 p., Венеція 14

Друга карта Азії,
К. Птолемей, Б. Сильван, 1511 p., Венеція 16

Генеральна карта світу Птолемея,
К. Птолемей, Н. Герман, 1513р., Страсбург 18

Восьма карта Європи,
К. Птолемей, Н. Герман, 1513р., Страсбург 20

Сучасна карта Європейської Сарматії або Угорщини, Польщі, Русі, Пруссії і Волощини,
К. Птолемей, М. Вальдзеемюллер, 1513р., Страсбург 22

Друга карта Азії,
К. Птолемей, Н. Герман, 1513р., Страсбург 26

Нова карта Польщі та Угорщини,
Б. Ваповський, С. Мюнстер, 1540 p., Базель 28

Про Польщу. Опис усіх країн, які коли-небудь підкорило Королівство Польщі, або взагалі мали з ним справу. Розділ 54,
Й. Гонтер, С. Мюнстер, 1550 p., Базель 30

Про Королівство Польщі, що також розташоване у Сарматії, із зображенням інших земель, які належать до цього Королівства. Розділ 49,
Й. Гонтер, С. Мюнстер, 1550 p., Базель 31

Опис Московщини Джакомо Ґастальді, п`ємонтійця, космографа у Венеції 1550,
Дж. Ґастальді, С. Герберштайн, 1550 p., Венеція 32

Московія Сиґізмунда, вільного барона в Герберштайні, Нейберзі та Гуттенгазі 1549 року,
С. Герберштайн, 1551 p., Базель 34

Московія Сиґізмунда, вільного барона в Герберштайні, з позначенням лісів,
С. Герберштайн, 1556 p., Базель 36

Європа, третина землі, за станом на наш час,
К. Птолемей, С. Мюнстер, 1559 p., Базель 40

Новий опис Польщі та Угорщини,
С. Мюнстер, 1559 Р-, Базель 42

Польща, описана в [її] кордонах і місцевостях Вацлавом Ґродецьким, поляком,
В. Гродецький, 1570 p., Антверпен 44

Опис усіх країн, які коли-небудь підкорило Королівство Польщі, або взагалі мали з ним справу,
Й. Гонтер, С. Мюнстер, 1578 p., Базель 48

Карта Угорщини, Польщі, Литви, Русі, Волощини та Болгарії,
С. Мюнстер, 1 578 p., Базель 50

Трансільванія / Семигород,
Й. Гонтер, С. Мюнстер, 1578 p., Базель 52

[Карта Московщини],
Дж Ґастальді, С. Мюнстер, 1578 p., Базель 54

Карта світу за Птолемеєм,
К. Птолемей, Ґ. Меркатор, 1584 p., Кельн 56

Карта Європи VIII,
К. Птолемей, Ґ. Меркатор, 1584 p., Кельн 58

Карта Азії II,
К. Птолемей, Ґ. Меркатор, 1584 p., Кельн 60

Польща, у її кордонах і територіях, описана автором Вацлавом Гродецьким, поляком, зображена Йоганном Буссемехером, виконана Генріхом Нагелем,
В. Ґродецький, 1592 p., Кельн 62

Загальний опис усього відомого світу. Який також має зображення тих самих частин світу, що містяться на двох півкулях, з додатком численних рідкісних документів про цей опис світу. Року 1589,
Ґ. де Йоде, 1593 p., Антверпен 64

Нова карта всієї Європи, укладена з великої Ґерардом з Юдеїв батьком. Присвячена шляхетному і вельможному панові Теодорікові Ехтерові з Меспельбруна, першому радникові Цісарської величності і Превелебного князя єпископа гербіполенського. Року 1593,
Ґ. де Йоде, 1593 p., Антверпен 68

Найпросторіше Королівство Польщі у географічному зображенні,
Ґ. де Йоде, 1593 p., Антверпен 72

Московія, найпросторіше велике князівство. Опис із місцевостями автора Антонія Дженкінсона, англійця,
А Дженкінсон, Ґ. де Йоде, 1593 р.л Антверпен 74

Перша частина Азії…,
Дж Ґастальді, Ґ. де Йоде, 1593 Р-, Антверпен 76

Азія, найбільша частина світу,
Ґ. де Йоде, 1593 p., Антверпен 78

Європейська Скіфія,
К. Птолемей, 1595 p., Базель 82

Карта Європи VIII,
К. Птолемей, Дж. А Маджіні, 1597 p., Кельн 83

Королівство Польщі,
В. ґродецький, Дж. А. Маджіні, 1597 p., Кельн 84

Московська Імперія,
Дж. А. Маджіні, 1597 p., Кельн 86

Карта Азії II,
К Птоломей, Дж. А. Маджіні, 1597 p., Кельн 88

Опис Русі, Московії і Тартарії…,
A. Дженкінсон, 1598 p., Антверпен 90

Європа,
М. Квад, 1600 p., Кельн 92

Польща,
B. Ґродецький, 1600 p., Мідделбурґ 94

Московська імперія. Видана у Кельні Йоганном Буссемехером ІбОО,
Дж. А. Маджіні, 1600 p., Кельн 95

Опис Угорщини Вольфґанґа Лаціо,
В. Лаціо, 1601 p., Антверпен 96

Європа,
А. Ортелій, 1602 p., Антверпен 98

Опис Румунії (яку колись називали Фракією) із сусідніми краями, в тім числі Болгарією, Волощиною, Сирфією і т. д. Автора Джакомо Ґастальді,
Дж. Ґастальді, А. Ортелій, 1602 p., Антверпен 100

Опис Польщі і Литви автора Вацлава Ґродецького і коректора Андрія Поґрабки пілзненського,
В. Ґродецький, А. Пограбка, А. Ортелій, 1602 p., Антверпен 102

Польща і Сілезія,
Ґ. Меркатор, 1602 p., Дюссельдорф 104

Угорщина з попередніми, повернутими місцевостями, виправлена і видана Йоанном Самбуком Панонським, істориком Імператорської величності. 1579,
Й. Самбук, А.Ортелій, 1602 p., Антверпен 108

Литва,
Ґ. Меркатор, 1609 p., Амстердам 110

Карта або опис Московського князівства з усіма приналежними державами та околицями,
С. Герберштайн, 1611 p., [?] 112

Нова карта Польщі,
Й. Гондій II, 1620 p., Амстердам 114

Нова карта Європи,
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1628 p., Амстердам 118

Польща і Сілезія,
Ґ. Меркатор, 1628 p., Амстердам 120

Литва,
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1628 p., Амстердам 122

Таврика Херсонеська,
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1628 p., Амстердам 124

Росія з прилеглими територіями,
Ґ. Меркатор, 1628 p., Амстердам 126

Карта Турецької імперії,
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1628 p., Амстердам 128

Нова Європа, описана автором Йодоком Гондієм,
Й. Гондій І, 1630 p., Амстердам 130

Угорщина,
Ґ. Меркатор, 1630 p., Амстердам 134

Трансільванія,
Ґ. Меркатор, Г. Гондій, 1630 p., Амстердам 136

Волощина, Сербія, Болгарія, Румунія,
Ґ. Меркатор, 1630 p., Амстердам 138

Таврика Херсонеська, у наш час звана Перекопською або Ґазарою,
Ґ. Меркатор, 1630 p., Амстердам 140

Росія з прилеглими територіями,
Ґ. Меркатор, 1630 p., Амстердам 142

Азія, велика частина світу, описана Ґерардом Меркатором і [виготовлена] коштом, зусиллями і працею Ґ.[ерарда] М.[еркатора] молодшого,
Ґ. Меркатор, 1630 p., Амстердам 146

Карта Турецької імперії.
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1630 p., Амстердам 148

Європа, видана за зображенням великої Європи Ґерарда Меркатора б[атька] зусиллями Румольда Меркатора сина…,
Ґ. Меркатор, Р. Меркатор, 1633 p., Амстердам 150

Карта Росії....
Г. Ґеррітц, [1633 р. ?], Амстердам 152

Королівство Польща і Князівство Сілезія,
М. Гельвіг, М. Меріан, 1638 p., Амстердам 154

Європа або давня Кельтія, тепер описана зусиллями Абрагама Ортелія,
А. Ортелій, 1638 p., Амстердам 156

Польща,
Ґ. Меркатор, Й. Гондій, 1638 p., Амстердам 158

Трансільванія, Семигород,
Ґ. Меркатор, 1638 p., Амстердам 160

Таврика Херсонеська, в наші часи звана Перекопською або Ґазарою,
Ґ. Меркатор, 1638 p., Амстердам 1б2

Частина південної Московщини. Автор Ісаак Масса,
І. Масса, 1638 p., Амстердам 1б4

Найновіша карта Росії Ісаака Масси,
І. Масса, 1638 p., Амстердам 166

Польське королівство та Сілезьке князівство,
Ґ. Меркатор, В. Блау, 1641 p., Амстердам 170

Таврика Херсонеська, у наші часи звана Перекопською або Ґазарою,
Ґ. Меркатор, В. Блау, 1641 p., Амстердам 174

Карта Росії…
Г. Ґеррітц, 1641 p., Амстердам 178

Південна частина Росії, в простріччі Московщини, Ісаака Масси,
І. Масса, 1641 p., Амстердам 182

Велике Князівство Литовське…,
Т. Маковський, В. Я. Блау, 1643 p., Амстердам 184

Читачеві цього ми додаємо Борисфенський шлях з двох [частин], який належить до нашої географічної карти
Т. Маковський, В. Я. Блау, 1643 p., Амстердам 188

Королівство Угорщина,
Ґ. Меркатор, В. Блау, 1643 p., Амстердам 190

Трансільванія, Семигород,
Ґ. Меркатор, В. Блау, 1643 p., Амстердам 194

Волощина, Сербія, Болгарія, Румунія,
Ґ. Меркатор, В. Блау, 1643 p., Амстердам 196

Велике Князівство Литовське…,
Т. Маковський, Г. Гондій, 1649 p., Амстердам 198

Список використаної літератури 202 < br>