Воронов В.І. - Джерелознавство історії України. Курс лекцій
Название: Джерелознавство історії України. Курс лекцій
Автор: Воронов В. І.
Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2003.- 336 с.
ISBN 966--551-109-2
PDF  29 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы, текстовый слой
 
Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел з історії України від найдавніших часів до кінця XX ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожного з видів джерел. Визначене місце джерельних комплексів та окремих джерел різного часу у структурі джерельної бази історії України. Для науковців, викладачів джерелознавства та історії України, студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.