Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст.

Автор:Авт.-упоряд.: О. Г Величко, В. О. Бондар, Н. О. Гончарова, І. В. Козлова, Ю. О. Приймак
Название: Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст.
Издательство: Запоріжжя: ТОВ „Оріон-7”
Год: 2003
Формат: pdf
Размер: 13.83 MB
Язык: украинский

У збірнику подаються статті та документи з історії грецького населення Південної України другої половини ХУІІІ-першої половини XX століття. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюють окремі питання з історії заселення та освоєння південних степів України греками в ХУПІ-ХІХ ст., суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього життя грецького населення в 20-ті рр. XX ст. та здійснення масових репресій щодо представників грецької громади в 30-50-ті рр. XX ст. Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, всіх тих, хто цікавиться історією національних меншин в Україні.