link2192 link2193 link2194 link2195 link2196 link2197 link2198 link2199 link2200 link2201 link2202 link2203 link2204 link2205 link2206 link2207 link2208 link2209 link2210 link2211 link2212 link2213 link2214 link2215 link2216 link2217 link2218 link2219 link2220 link2221 link2222 link2223 link2224 link2225 link2226 link2227 link2228 link2229 link2230 link2231 link2232 link2233 link2234 link2235 link2236 link2237 link2238 link2239 link2240 link2241 link2242 link2243 link2244 link2245 link2246 link2247 link2248 link2249 link2250 link2251 link2252 link2253 link2254 link2255 link2256 link2257 link2258 link2259 link2260 link2261 link2262 link2263 link2264 link2265 link2266 link2267 link2268 link2269 link2270 link2271 link2272 link2273 link2274 link2275 link2276 link2277 link2278 link2279 link2280 link2281 link2282 link2283 link2284 link2285 link2286 link2287 link2288 link2289 link2290 link2291 link2292 link2293 link2294 link2295 link2296 link2297 link2298 link2299 link2300 link2301 link2302 link2303 link2304 link2305 link2306 link2307 link2308 link2309 link2310 link2311 link2312 link2313 link2314 link2315 link2316 link2317 link2318 link2319 link2320 link2321 link2322 link2323 link2324 link2325 link2326 link2327 link2328

Зашкильняк Л. - Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої польсько-української на
Название : Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995 р.)
Автор : ред.. Зашкильняк Л.
Издательство: Львов; Люблин
Год издания : 1996
Страниц: 299
Формат : djvu
Размер файла: 10.4 MB
Язык : Украинский, польский
Польско-украинская Научная Встреча состоялась 12-13 октября 1995г. во Львовском университете и была посвящена обсуждению темы "Казацкие войны XVII в. в историческом сознании польского и украинского народов ". Во время Встречи польские и украинские ученые обсудили ряд важных проблем, среди которых были: современное состояние источников для изучения истории казацких движений XVII в., интерпретация польско-украинских отношений периода казацких войн XVII в. в украинской и польской исторической мысли с XVII в. по XX в. включительно, влияние научной историографии на формирование исторического сознания обоих соседних народов, а также пути преодоления традиционных стереотипов и предвзятого отношения к украинскому казачеству и его роли в национально-освободительной борьбе украинского народа.
ЗМІСТ
Передмова (Л.Зашкільняк) 5
Частина І. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО XVII ст. У ВІЗІЇ СУЧАСНИКІВ.
Степан Макарчук (Львів). Державотворчі, національні і соціальні спектри політики Б.Хмельницького 9
Наталя Яковенко (Київ). Шляхта в козацькій революції середини XVII ст. (полемічні зауваги до схеми В`ячеслава Липинського) 21
о.Юрій Мицик (Дніпропетровськ). Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в опінії повстанців 31
Antoni Krawczyk (Lublin). Problematyka kozacka w pracach historyków polskich XVII wieku 45
Lech Mokrzecki (Gdańsk). Zainteresowanie historiografii gdańskiej wojnami polsko-kozackimi XVII wieku 59
Володимир Макарчук (Львів). Моральні риси дипломатичної тактики Б.Хмельницького 72
Jozef Półćwiartek (Rzeszów). Najdalszy zachodni pochód wojsk B.Chmielnickiego — mit a rzeczywistość 76
Witold Kłaczewski (Lublin). Jerzy Lubomirski wobec konfliktu na Ukrainie 91
Janusz Kaczmarczyk (Kraków). Beresteczko 1651 — próba przełamania stereotypów 99
Henryk Gmiterek (Lublin). Wojny kozackie w Twórczości Samuela Twardowskiego ze Skrzypny 106
Микола Крикун (Львів). Подільський козацький полк: періоди існування і полковники 116
Частина II. КОЗАЦЬКІ РУХИ XVII ст. У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ XVIII-XX ст.
Олексій Сухий (Львів). Традиції козацтва в українській історичній літературі XVIII ст. 145
Jerzy Maternicki (Rzeszów). Kozacy i wojny kozackie XVII w. w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.) 156
Михайло Пасічник (Львів). Козацтво в українській історіографії раннього періоду національного відродження (перша пол. XIX ст.) 168
Костянтин Кондратюк (Львів). Козаччина у висвітленні українських істориків другої половини XIX століття 176
Lech Ludorowski (Lublin). Portrety Bohdana Chmielnickiego w polskiej powieści historycznej XIX w 184
Ярослав Федорук (Львів). Дослідження Хмельниччини в українській історіографії XX ст. (до 1939 р.) 208
Marek Mądzik (Lublin). Wojny kozackie w polskiej historiografii przełomu XIX і XX w 213
Leszek Piątkowski (Lublin). Wojny polsko-kozackie XVII w. w historiografii polskiej okresu międzywojennego (1918-1939) 225
Andrzej Stępnik (Lublin). Problem kozacki XVII w. w polskich podręcznikach historii okresu międzywojennego 246
Леонід Зашкільняк (Львів). Українське козацтво у висвітленні польської історіографії (1944-1989 рр.) 258
Krystyna Wróbel-Lipowa (Lublin). Problem kozacki w polskich podręcznikach historii po II wojnie światowej (1944-1989) 270
Андрій Заяць (Львів). Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці сучасної української історіографії (90-ті роки) 286

Скачать с Depositfiles.com

Скачать с Turbobit.net