Зашкильняк Л. - Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої польсько-української на
Название : Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995 р.)
Автор : ред.. Зашкильняк Л.
Издательство: Львов; Люблин
Год издания : 1996
Страниц: 299
Формат : djvu
Размер файла: 10.4 MB
Язык : Украинский, польский
Польско-украинская Научная Встреча состоялась 12-13 октября 1995г. во Львовском университете и была посвящена обсуждению темы "Казацкие войны XVII в. в историческом сознании польского и украинского народов ". Во время Встречи польские и украинские ученые обсудили ряд важных проблем, среди которых были: современное состояние источников для изучения истории казацких движений XVII в., интерпретация польско-украинских отношений периода казацких войн XVII в. в украинской и польской исторической мысли с XVII в. по XX в. включительно, влияние научной историографии на формирование исторического сознания обоих соседних народов, а также пути преодоления традиционных стереотипов и предвзятого отношения к украинскому казачеству и его роли в национально-освободительной борьбе украинского народа.
ЗМІСТ
Передмова (Л.Зашкільняк) 5
Частина І. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО XVII ст. У ВІЗІЇ СУЧАСНИКІВ.
Степан Макарчук (Львів). Державотворчі, національні і соціальні спектри політики Б.Хмельницького 9
Наталя Яковенко (Київ). Шляхта в козацькій революції середини XVII ст. (полемічні зауваги до схеми В`ячеслава Липинського) 21
о.Юрій Мицик (Дніпропетровськ). Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в опінії повстанців 31
Antoni Krawczyk (Lublin). Problematyka kozacka w pracach historyków polskich XVII wieku 45
Lech Mokrzecki (Gdańsk). Zainteresowanie historiografii gdańskiej wojnami polsko-kozackimi XVII wieku 59
Володимир Макарчук (Львів). Моральні риси дипломатичної тактики Б.Хмельницького 72
Jozef Półćwiartek (Rzeszów). Najdalszy zachodni pochód wojsk B.Chmielnickiego — mit a rzeczywistość 76
Witold Kłaczewski (Lublin). Jerzy Lubomirski wobec konfliktu na Ukrainie 91
Janusz Kaczmarczyk (Kraków). Beresteczko 1651 — próba przełamania stereotypów 99
Henryk Gmiterek (Lublin). Wojny kozackie w Twórczości Samuela Twardowskiego ze Skrzypny 106
Микола Крикун (Львів). Подільський козацький полк: періоди існування і полковники 116
Частина II. КОЗАЦЬКІ РУХИ XVII ст. У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ XVIII-XX ст.
Олексій Сухий (Львів). Традиції козацтва в українській історичній літературі XVIII ст. 145
Jerzy Maternicki (Rzeszów). Kozacy i wojny kozackie XVII w. w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.) 156
Михайло Пасічник (Львів). Козацтво в українській історіографії раннього періоду національного відродження (перша пол. XIX ст.) 168
Костянтин Кондратюк (Львів). Козаччина у висвітленні українських істориків другої половини XIX століття 176
Lech Ludorowski (Lublin). Portrety Bohdana Chmielnickiego w polskiej powieści historycznej XIX w 184
Ярослав Федорук (Львів). Дослідження Хмельниччини в українській історіографії XX ст. (до 1939 р.) 208
Marek Mądzik (Lublin). Wojny kozackie w polskiej historiografii przełomu XIX і XX w 213
Leszek Piątkowski (Lublin). Wojny polsko-kozackie XVII w. w historiografii polskiej okresu międzywojennego (1918-1939) 225
Andrzej Stępnik (Lublin). Problem kozacki XVII w. w polskich podręcznikach historii okresu międzywojennego 246
Леонід Зашкільняк (Львів). Українське козацтво у висвітленні польської історіографії (1944-1989 рр.) 258
Krystyna Wróbel-Lipowa (Lublin). Problem kozacki w polskich podręcznikach historii po II wojnie światowej (1944-1989) 270
Андрій Заяць (Львів). Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці сучасної української історіографії (90-ті роки) 286

Скачать с Depositfiles.com

Скачать с Turbobit.net