Жив'юк А., Марчук І. - Від
Название: Від "Дерманської республіки" до "Дерманської трагедії": нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині
Автор: Жив`юк А., Марчук І.
Рівне: ПП ДМ, 2011.- 156 с.: іл.
ISBN 978-617-515-064-1206
PDF  67 Mb
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы, текстовый слой

У книзі нарисів висвітлено історію українського визвольного руху в селі Дермань на Волині впродовж ХХ століття. Автори відстежили еволюцію національної свідомості мешканців Дерманя під впливом поширення освіти, книги, діяльності українських nартій та інституцій. Особливий акцент зроблено на зародженні й розгортанні на теренах, nрилеглих до Дерманя, боротьби за створення самостійної українськоі держави, яку провадили ОУН і УПА. З`ясовано, що наступ радянської влади на Дермань у повоєнний період мав на меті не лише поборення підпілля, а й руйнацію системи традиційних цінностей, властивих місцевим мешканцям, взяття nід свій контроль духовно-освітнього nростору села, витоки якого сягають XVI-XVII століть.