link7261 link7262 link7263 link7264 link7265 link7266 link7267 link7268 link7269 link7270 link7271 link7272 link7273 link7274 link7275 link7276 link7277 link7278 link7279 link7280 link7281 link7282 link7283 link7284 link7285 link7286 link7287 link7288 link7289 link7290 link7291 link7292 link7293 link7294 link7295 link7296 link7297 link7298 link7299 link7300 link7301 link7302 link7303 link7304 link7305 link7306 link7307 link7308 link7309 link7310 link7311 link7312 link7313 link7314 link7315 link7316 link7317 link7318 link7319 link7320 link7321 link7322 link7323 link7324 link7325 link7326 link7327 link7328 link7329 link7330 link7331 link7332 link7333 link7334 link7335 link7336 link7337 link7338 link7339 link7340 link7341 link7342 link7343 link7344 link7345 link7346 link7347 link7348 link7349 link7350 link7351 link7352 link7353 link7354 link7355 link7356 link7357 link7358 link7359 link7360 link7361 link7362 link7363 link7364 link7365 link7366 link7367 link7368 link7369 link7370 link7371 link7372 link7373 link7374 link7375 link7376 link7377 link7378 link7379 link7380 link7381 link7382 link7383 link7384 link7385 link7386 link7387 link7388 link7389 link7390 link7391 link7392 link7393 link7394 link7395 link7396 link7397

Болсуновський Л.І.. - Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І).
Название: Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І).
Автор: кандидат воєнних наук, доцент Болсуновський Л.І., кандидат військових наук, професор Оленів М.В., кандидат історичних наук доцент Усатюк І.Ф.
Издательство: Військова академія м. Одеса, 2012, - 348 с.
DJVU 4,15 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

Представлені матеріали за змістом можуть бути рекомендовані в якості навчального посібника щодо вивчення навчальної дисципліни «Історія війн та військового мистецтва» у вищих військових навчальних закладах. Зміст навчального посібника (Частина І) складається з матеріалів, використаних з посібників «Воєнна історія», «Історії військового мистецтва», енциклопедичних видань, історичної літератури та інших інформаційних джерел. Перелік використаних інформаційних джерел приведено в кінці навчального посібника. 
Без глибокого знання історії неможливо вірно зрозуміти та передбачити майбутнє суспільства. Для визначення сутності та змісту будь-якого питання важливо встановити, як відоме явище в історії виникло, які основні етапи у своєму розвитку це явище проходило, і з точки цього його розвитку визначити, чим дане явище стало зараз. Це положення відноситься також і до військових проблем. Воно дозволяє вірно зрозуміти місце воєнної історії у підготовці та вихованні офіцерських кадрів, організації збройних сил, країни в цілому.  


ВВЕДЕННЯ 3
РОЗДІЛ І. БУДІВНИЦТВО АРМІЙ И РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД РАННЬОЇ ТА НОВОЇ ІСТОРІЇ.12
1.1. ВІЙНИ ЕПОХИ РАБОВЛАСНИЦТВА (І тисячоліття до н.е. - УІ ст. н.е.).12
1.1. Соціально-економічна характеристика періоду ранньої історії. Причини і характер війн рабовласницького суспільства 12
1.2. Армії рабовласницьких держав. Розвиток військового мистецтва у війнах ранньої історії.13
Контрольні питання.27
Тематика рефератів28
1.2. ВІЙНИ ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ (УІ-ХУП ст.ст.)29
2.1. Соціально-економічна характеристика доби середньовіччя. Причини і характер війн в епоху феодального суспільства29
2.2. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах першого періоду розвитку феодалізму (У-ХІ ст.ст.). Бойові походи Київських князів.31
2.3. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах другого періоду розвитку феодалізму (ХІ-ХУ ст. ст.)34
2.4. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах період у розкладання феодалізму(кінець XV - середина XVI ст.ст.).41
2.5. Початок козацької доби.41
Контрольні запитання 48
Тематика рефератів49
1.3. ВІЙНИ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (нової історії) XVII ст. н.е . -початок XX століття.50
3.1. Соціально-економічна характеристика епохи капіталізму (період нової історії). Причини і характер війн епохи капіталізму50
3.2. Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.). Бойові походи Б.Хмельницького. Військове мистецтво козацького війська60
3.3. Армія Росії та країн Західної Європи. Наполеонівські війні. Військове мистецтво полководців О. Суворова,М. Кутузова, Наполеона66
3.4. Перші війни епохи нової історії (американо-іспанська, англо-бурська, російсько-японська), та їх вплив на розвиток військового мистецтва.74
3.4.1. Американо-іспанська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.74
3.4.2. Англо-бурська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.79
3.4.3. Російсько-японська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.81
3.5. Військово-політичні підсумки перших війн епохи нової історії87
Контрольні питання93
Тематика рефератів.94
РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1914-1918 рр.95
11.4. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 1914-1918 р. РОЗВИТОК ВІЙСЬ¬КОВОГО МИСТЕЦТВА В ОСНОВНИХ КОМПАНІЯХ ВІЙНИ.95
4.1. Військово-політична обстановка в світі на передодні першої світової війни 95
4.2. Причини і характер першої світової війни.96
4.3. Склад збройних сил і плани сторін 97
4.4. Особливості тактики бойових дій в компаніях 1914-1918 р. Розвиток військового мистецтва.100
4.5. Військова організація та діяльність українських січових стрільців 112
4.6. Підсумки першої світової війни 1914-1918 р.114
Контрольні питання.118
Тематика рефератів119
11.5. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В КРАЇНАХ СВІТУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1939 рр.). ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.121
5.1. Соціально-економічна обстановка в Росії та в Україні в 1917-1921 рр. Революція і громадянська війна121
5.2. Військове будівництво в Україні в період Центральної Ради, Гетьманщини та Директорії 123
5.3. Підсумки бойових дій в ході революції та громадянської війни в Україні і в Росії.135
5.4. Військово-політична обстановка у світі в 1930-1939 рр 140
5.5. Воєнні доктрини, будівництво збройних сил та розвиток військового мистецтва в країнах світу на передодні другої світової війни(1930-1939 рр.)145
5.5.1. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Німеччини (1930 - 1939 рр.).145
5.5.2. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Франції (1930 - 1939 рр.).154
5.5.3. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та розвиток військового мистецтва Англії (1930 - 1939 рр.) 161
5.5.4. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Польщі (1930 - 1939 рр.)165
5.5.5. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво США (1930 - 1939 рр.).167
5.5.6. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Італії (1930 - 1939 рр.).169
5.5.7. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Японії (1930 - 1939 рр.).171
5.5.8. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Радянського Союзу (1930 - 1939 рр.) 173
Контрольні питання180
Тематика рефератів.181
РОЗДІЛ III. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. 1939-1945РР. Україна В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ І ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНАХ.182
ІІІ.6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939-1945 рр. (перший період - 1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.).183
6.1. Військово-політична обстановка в світі напередодні другої світової війни 183
6.2. Причини і характер другої світової війни.187
6.3. Розвиток озброєння і бойової техніки в арміях країн світу 190
6.4. Початок другої світової війни. Німецько-польська війна (1 вересня - жовтень 1939 р.) 208
6.5. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр210
6.6. Бойові дії у Європі в 1939-1941рр. Окупація країн Європи 211
Контрольні питання. 220
Тематика рефератів.221
111.7. ВЕЛИКА ВІТЧИЗІ1ЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.), (другий період - 22 червня 1941 - листопад 1942 рр.).222
7.1. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Співвідношення сил і засобів .222
7.2. Оборонні бої на основних стратегічних напрямках радянсько-німецького фронту в першому періоді війни. Бойові дії на Прибалтійському напрямку і в Білорусії 232
7.3. Підготовка і проведення Київської і Одеської оборонних операцій 239
7.4. Повна окупація України. Розвиток військового мистецтва в операціях245
7.5. Оборонні бої під Москвою. Контрнаступ радянських військ.249
Контрольні питання.254
Тематика рефератів255
111.8. КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (третій період - 19 листопада 1942 - грудень 1943 рр.) .256
8.1. Військово-політична обстановка на радянсько-німецькому фронті влітку 1942 року .256
8.2. Сталінградська оборонна операція. Угрупування сил. Плани сторін. Оборонні бої в місті. Оточення і знищення угрупування ворога.266
8.3. Накази НКО №№ 306 від 8.10.42 р., 325 від 16.10.42 р. та 227 - 42 р.
Розвиток військового мистецтва.269
8.4. Розгром німецьких військ під Сталінградом у 1942-1943 рр. Загальний наступ радянських військ. Початок визволення України273
8.5. Військово-політичні підсумки битви під Сталінградом .283
СХЕМИ288
ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.341