Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття
Название: Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття
Автор: Віктор Заруба
Издательство: Ліра ЛТД
Год: 2003
Страниц: 484
Формат: djvu
Размер: 7 Mb
Язык: Украинский

У монографії на підставі широкого кола документального матеріалу досліджується одна з найважливіших проблем історії України - героїчна боротьба її народу проти експансії Османської імперії та Кримського ханату в 70-90-х рр. 17 ст. Розкрито історіографію проблеми, досліджено джерельну базу, вивчено склад, комплектацію, озброєння та військове мистецтво тогочасних збройних сил українського народу, скурпульозно розглянуто бойові дії означеного періоду та вичерпно показано роль в них українського козацького війська.