Лауер В. - Творення нацистської імперії та Голокост в Україні
Название: Творення нацистської імперії та Голокост в Україні
Автор: Венді Лауер
Издательство: Зовнішторгвидав України, Український центр вивчення історії Голокосту
Год: 2010
Страниц: 368
PDF   7.4 Mb
ISBN: 978-966-8274-24-4
Язык: Украинский

У монографії "Творення нацистської імперії та Голокост в Україні" (переклад з англ. Є. Ровного, С. Коломійця) дослідниця Венді Лауер, зосереджуючи свою увагу на житомирському регіоні і поєднуючи в одне ціле німецькі та радянські архівні документи, щоденники, мемуари та особисті свідчення, дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації, окупаційної політики та Голокосту в Україні.
Хоча нацистська верхівка черпала колоніальні амбіції з європейських моделей, загарбання України нацистами, як демонструє В. Лауер, було безпрецедентною спробою побудови імперії, в якій насилля, расизм, антисемітизм та мілітаризм проникли в усі аспекти щоденного життя. Житомирщина, важлива платформа для нацистської верхівки, слугувала також місцем для створення Гіммлером експериментальної колонії етнічних німців у Геґевальді, де кампанії знищення та геноциду проводились "в ім`я прогресу".